Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Návštěva vedení univerzity v Kazachstánu!

Návštěva vedení univerzity v Kazachstánu!
Vedení FEI uskutečnilo na konci minulého roku významnou návštěvu v kazachstánském městě Almaty. Delegaci vedl rektor VŠB - Technické univerzity Ostrava Václav Snášel společně s naším děkanem Janem Platošem.

Delegaci dále tvořili proděkan pro vědu a výzkum a doktorská studia Radek Martinek a zástupce studijního programu kybernetiky Petr Bilík z Katedra kybernetiky a biomedicínského inženýrství.
Během návštěvy proběhla řada jednání s představiteli čtyř předních kazachstánských univerzit. Hlavními tématy diskuse byly možnosti spolupráce v oblasti výměny studentů a pedagogů, přičemž byly projednávány i otázky vízové politiky pro studenty přicházející do České republiky. Delegace také diskutovala o zkušenostech s publikační činností a možnostech spolupráce v rámci mezinárodních vědeckých projektů. Předměty diskuze byl také Journal Club.


Jedním z významných bodů návštěvy byla diskuse o spolupráci s International IT University, Energo University a Kazach British Technical University. „Jednání se zaměřila na dojednání double-degree agreement, spolupráce v oblasti výměny doktorandů a mobilit pedagogů," dodává děkan fakulty Jan Platoš.


Jednotlivá jednání probíhaly se zástupci International Information Technology University, Kazakh-British Technical University, Astana IT University, Almaty University of Power Engineering and Telecommunications, Kazakhstan & Hasselt University, Belgium & Acadia University, Canada.
Rektor univerzity Václav Snášel měl také čest přednášet na prestižní konferenci EUSPN&ICTH 2023 v Almaty, kde představil nejnovější poznatky a výzkumy v oblasti informatiky.


Tato návštěva posílila mezinárodní vztahy a otevřela nové možnosti pro akademickou spolupráci, výměnu zkušeností a rozvoj vědeckých projektů. Vedení FEI je odhodláno pokračovat v rozvíjení těchto vztahů a podporovat tak mezinárodní dimenzi vzdělávání a výzkumu. 

Vloženo: 5. 2. 2024
Kategorie:  Aktuality
Útvar: 404 - Oddělení propagace a vnějších vztahů
Zpět