VŠB-TUO VŠB – Technická univerzita Ostrava FEI Fakulta elektrotechniky a informatiky

organizacni-schema-2017-12