Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Termíny zasedání vědecké rady25.2.2020 | 5.5.2020 | 29.9.2020 | 24.11.2020

Program (veřejný) | Program (neveřejný) | Zápisy | Archiv (předchozí roky)

Jednací řád Vědecké rady FEI


Členové vědecké rady:

Interní členové vědecké rady

 • prof. Ing. Pavel Brandštetter, CSc. - předseda vědecké rady
 • prof. RNDr. Václav Snášel, CSc.
 • prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.
 • doc. Ing. Michal Krátký, Ph.D.
 • doc. Ing. Petr Krejčí, Ph.D.
 • Ing. Petr Šimoník, Ph.D.
 • doc. Ing. Pavel Krömer, Ph.D.
 • prof. Ing. Stanislav Rusek, CSc.
 • doc. Ing. Vítězslav Stýskala, Ph.D.
 • doc. Ing. Petr Palacký, Ph.D.
 • prof. Ing. Miroslav Vozňák, Ph.D.
 • doc. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.
 • doc. Ing. Jan Platoš, Ph.D.
 • prof. RNDr. Jiří Bouchala, Ph.D.
 • prof. Ing. Petr Chlebiš, CSc.
 • prof. Ing. Radim Briš, CSc.
 • prof. RNDr. Vladimír Vašinek, CSc.
 • prof. RNDr. Zdeněk Dostál, DSc.
 • prof. Ing. Stanislav Mišák, Ph.D.
 • doc. Dr. Ing. Eduard Sojka
 • prof. Dr. RNDr. Jiří Luňáček
 • Ing. Martina Litschmannová, Ph.D.

Externí členové vědecké rady

 • prof. Ing. Pavol Špánik, PhD. – Elektrotechnická fakulta, Žilinská univerzita
 • plk. gšt. prof. Dr. Ing. Alexandr Štefek – Fakulta vojenských technologií, UO Brno
 • doc. Ing. Petr Beneš, Ph.D. – FEKT VUT Brno
 • doc. RNDr. Tomáš Skopal, Ph.D. – Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova
 • prof. Ing. Jiří Mišurec, CSc. – FEKT VUT Brno
 • prof. Ing. Róbert Hudec, PhD. – Elektrotechnická fakulta, Žilinská univerzita
 • prof. Ing. Miroslav Tůma, CSc. – Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova
 • prof. Ing. Jaroslav Kruis, Ph.D. – Fakulta stavební, ČVUT Praha
 • Ing. Tomáš Raška, Ph.D. – ČEZ Distribuce, a. s.
 • Ing. Roman Valný – Siemens, s.r.o., odštěpný závod Elektromotory Frenštát 
 • doc. RNDr. Libor Machala, Ph.D. - Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci

Tajemník vědecké rady

 • Mgr. Ing. Hana Dluhošová