Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

26. 11. 2019

Nápověda k řazení
Název dokumentu Garant Identifikační znak Verze Účinnost od Poslední revize
1. Zpráva o studiu na FEI za akademický rok 2018/2019
zprávu přednese proděkan pro studium doc. Ing. Petr Krejčí, Ph.D.
v dokumentu v dokumentu v dokumentu 26.11.2019 v dokumentu
2. Schválení návrhu akreditačního spisu habilitačního a profesorského řízení
obor Aplikovaná fyzika
v dokumentu v dokumentu v dokumentu 26.11.2019 v dokumentu
3. Inaugurační přednáška ke jmenování profesorem – doc. Ing. Michal Krátký, Ph.D.
v oboru Informatika
Přílohy 
v dokumentu v dokumentu v dokumentu 26.11.2019 v dokumentu
4. Habilitační přednáška – Ing. Štěpán Papáček, Ph.D.
v oboru Aplikovaná matematika
Přílohy 
v dokumentu v dokumentu v dokumentu 26.11.2019 v dokumentu
6. Různé - předložení témat disertačních prací pro AR 2020/2021
Přílohy 
v dokumentu v dokumentu v dokumentu 26.11.2019 v dokumentu
Zápis z VR FEI 26. 11. 2019 v dokumentu v dokumentu v dokumentu 26.11.2019 v dokumentu

24. 9. 2019

Nápověda k řazení
Název dokumentu Garant Identifikační znak Verze Účinnost od Poslední revize
1. Habilitační přednáška – Mgr. Petr Vodstrčil, Ph.D.
v oboru Aplikovaná matematika
Přílohy 
v dokumentu v dokumentu v dokumentu 24.9.2019 v dokumentu
2. Odborná přednáška ke jmenování profesorem - doc. RNDr. Marek Lampart, Ph.D.
v oboru Aplikovaná matematika
Přílohy 
v dokumentu v dokumentu v dokumentu 24.9.2019 v dokumentu
3. Schválení návrhu bakalářského studijního programu
Biomedicínské asistivní technologie (v češtině a angličtině)
Přílohy 
v dokumentu v dokumentu v dokumentu 24.9.2019 v dokumentu
7. FEI IFCup 2019 v dokumentu v dokumentu v dokumentu 24.9.2019 v dokumentu
Program VR FEI 24. 9. 2019 v dokumentu v dokumentu v dokumentu 24.9.2019 v dokumentu
Příloha 1 k zápisu ze zasedání VR FEI konaného dne 24. 9. 2019
Seznam schválených školitelů pro nově akreditovaný DSP Výpočetní vědy
v dokumentu v dokumentu v dokumentu 24.9.2019 v dokumentu
Zápis VR FEI ze zasedání konaného dne 24. 9. 2019 v dokumentu v dokumentu v dokumentu 24.9.2019 v dokumentu

14. 5. 2019

Nápověda k řazení
Název dokumentu Garant Identifikační znak Verze Účinnost od Poslední revize
Program VR FEI 14. 5. 2019 v dokumentu v dokumentu v dokumentu 14.5.2019 v dokumentu
Různé - Rada bakalářských a navazujících magisterských studijních programů FEI v dokumentu v dokumentu v dokumentu 14.5.2019 v dokumentu
Seznam schválených školitelů
pro nově akreditované DSP (schváleno na zasedání VR FEI dne 14. 5. 2019)
v dokumentu v dokumentu v dokumentu 14.5.2019 v dokumentu
Zápis a usnesení VR FEI
ze zasedání VR FEI dne 14. 5. 2019
v dokumentu v dokumentu v dokumentu 14.5.2019 v dokumentu
Zpráva o realizaci strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti FEI za rok 2018 v dokumentu v dokumentu v dokumentu 14.5.2019 v dokumentu
Zpráva o vědě a výzkumu za rok 2018 v dokumentu v dokumentu v dokumentu 14.5.2019 v dokumentu

19. 2. 2019

Nápověda k řazení
Název dokumentu Garant Identifikační znak Verze Účinnost od Poslední revize
1.Habilitační přednáška – Ing. Petr Šiška, Ph.D. v oboru Elektronika a sdělovací technika
Přílohy 
v dokumentu v dokumentu v dokumentu 19.2.2019 v dokumentu
2) Plán realizace strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti FEI na rok 2019 v dokumentu v dokumentu v dokumentu 19.2.2019 v dokumentu
4) Návrh nových členů komisí pro SZZ bc. a mgr. studijních programů
Přílohy 
v dokumentu v dokumentu v dokumentu 19.2.2019 v dokumentu
Program VR FEI 19. 2. 2019 v dokumentu v dokumentu v dokumentu 19.2.2019 v dokumentu
Usnesení VR FEI
Usnesení VR FEI ze zasedání konaného 19.2.2019
v dokumentu v dokumentu v dokumentu 19.2.2019 v dokumentu