Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Budova Fakulty elektrotechniky a informatiky byla uvedena do provozu v roce 2014 a od té doby plní úlohu multifunkční budovy se zaměřením na výuky, vědu a výzkum. Architektura budovy využívá moderní a atraktivní prvky a vytváří tak zajímavý prostor nejen pro výuku. Jako doplněk tohoto technického prostoru je v budově provozována výstavní galerie. Ta poskytuje možnost realizace výstav (obrazy, fotografie, apod.) a nabízí tak příjemné skloubení moderního interiéru s prvky umění či jiné vizuální tvorby. Galerie je v provozní době budovy volně přístupná, takže návštěva výstavní expozice může být zajímavým momentem pro obyvatele a veřejnost z okolí. Zároveň je úlohou galerie zpříjemnění prostoru, ve kterém se dennodenně pohybují studenti a zaměstnanci fakulty. 


Harmonogram výstav:

LÁSKA V BARVÁCH FEI (říjen - listopad 2023)

Láska hory přenáší, kvete v každém věku a my přidáváme, že kvete i na FEI! Osm lásek, osm manželství... přesně tolik párů si řeklo své ANO z řad našich zaměstnanců v letošní svatební sezóně! Výstava obsahuje 24 svatebních fotografií našich zaměstnanců.

21 LET ARTu na AVE ARTu (červen - září 2023) 

Výstava je uspořádaná k 21. narozeninám AVE ARTu Ostrava, vyšší odborné školy, střední umělecké školy a základní umělecké školy. Výstava obsahuje studentské práce ze sféry grafického, průmyslového a interierového designu, ale například také designu užitkových výrobků nebo uměleckého kovářství.


SORELA V PORUBĚ (únor - květen 2023)

Před sedmdesáti lety, v květnu 1951, se rozhodlo o tom, že na polích nad obcí Poruba vyroste nové město, které mělo nabídnout domov více než sto tisícům lidí. Stavět se začalo o rok později, ale z velkolepých plánů na vzorové socialistické sídliště se podařila uskutečnit pouze část. Porubský první obvod je jeden z nejvýznamnějších dokladů socialistického realismu v architektuře - tzv. sorely - nejen v Česku. Výstava představuje fotografie z výstavby nového města i z pozdějších let.

 

SVĚTEM DRONEM (květen - leden 2023)

Nádherné fotografie pořízené dronem z cestování po celém světě. To je nová výstava od známého fotografa Radima Kolibíka, kde kromě krás z celého světa, spatříte i skvosty z České republiky a naší Ostravy. Kromě kulturního zážitku se můžete také nechat inspirovat fotografiemi jako tipy na prázdniny.

Autor: Radim Kolibík, www.kolibik-foto.cz

ČTVRTSTOLETÍ UMĚNÍ V ODLITKU (březen - duben 2022) 

Tušili jste, že Umělecké slévárenství slaví letos čtvrtstoletí? Je to už krásných 25 let, kdy světlo světa spatřila naše první absolventka. A protože tohle je už pořádný důvod k oslavě, Fakulta materiálově technologická připravila výstavu "Čtvrtstoletí umění v odlitku". Na výstavě najdete velkoplošné fotografie uměleckých odlitků závěrečných prací absolventů studijního programu Umělecké slévárenství. 

Autoři: studenti/absolventi FMT, VŠB-TUO

SISYFOVA INDUKCE: Jiří Bouchala (březen - duben 2020)

Jiří Bouchala je vedoucím Katedry aplikované matematiky Fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB – Technické univerzity Ostrava a předsedou ostravské pobočky Jednoty českých matematiků a fyziků. Vystudoval matematickou analýzu na MFF UK v Praze a je pyšný i na svůj doktorát z Plzně (u prof. Pavla Drábka). Malovat olejem začal v roce 2013 ve třídě akademického malíře Martina Pawery. V roce 2015 uspořádal první samostatnou výstavu svých obrazů s názvem „Mám to rád“ na VŠB-TUO. V následujících letech se zúčastnil výstav „Akademický malíř Martin Pawera a jeho žáci“ ve Výstavní síni Viléma Wunscheho v Havířově (2015 a 2019) a „Art and Science“ v areálu VŠB-TUO (2015 a 2018). V roce 2016 uspořádal výstavu „Mám to stále rád“ v Malé galerii vědeckého obrazu na MFF UK v Praze. O jeho obrazech se psalo v Pokrocích matematiky, fyziky a astronomie (2018, ročník 63, číslo 3), v časopise Akademik (2018, číslo 3) a v Československém časopise pro fyziku (2018, svazek 68, číslo 6).

Jeho malířská díla s nadhledem využívají matematické a životní inspirace okořeněné humorem. Výsledkem jsou jedinečné obrazy, které svými „tajemnými“ názvy vybízejí diváka ke hledání matematického klíče pro pochopení původních inspiračních zdrojů autora. Některé z těchto artefaktů si mohou plně vychutnat pouze zasvěcení kolegové matematici.

 

VÝSTAVA PRACÍ STUDENTŮ STŘEDNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY OSTRAVA (leden - únor 2020)

Výstava je soubor vybraných školních prací tří prostorových oborů, které jsou na naší škole zastoupeny - reprezentují je tak práce studentek a studentů třetích a čtvrtých ročníků oborů Keramický design, Design výrobků a Design obalů. Studenti jsou vedeni k pochopení principů designerské tvorby a k vytváření originálních, ale také funkčních výrobků. Některé práce jsou prezentovány fotografií, jiné vizualizacemi či plakátem, který návrh popisuje - záleží na charakteru jednotlivých prací.

Keramický design - Prvním designérem na světě byl keramik. Keramika nás obklopuje i ve 21. století. S její pomocí vznikají raketoplány létající do vesmíru nebo se staví budovy, lázně, sochy do veřejného prostoru, a také se vyrábí krásné doplňky do interiéru, jídelní a nápojové servisy. Cesta vede od pouhé prvotní myšlenky, přes skicování, 3D vizualizace až k výsledné realizaci. Od roku 2012 navrhujeme z keramiky a porcelánu také šperky. Nebojíme se zkoušet nové. Respektujeme tradice a řemeslo, které využíváme pro nový design. Rozvíjíme individualitu a originální přístup.

Design výrobků - Koncepce oboru je zaměřena na výuku jak tradičních obecných designerských postupů, tak na nové digitální a 3D metody. Základním pracovním nástrojem designéra je sice stále papír a tužka a nejdůležitější je nápad, ale poté navazuje digitální skicování, virtuální modelování, tvorba počítačových vizualizací a celá řada technologií – 3D tisk, řezání laserem, CNC obrábění atd. Absolventi tak v praxi mohou najít široké uplatnění, před kterým ale nejčastěji navazují ještě vysokoškolským studiem.

Design obalů - Absolventi oboru jsou vybaveni škálou výtvarných a praktických znalostí a dovedností k širokému uplatnění průmyslového a solitérního designu v oblasti užité tvorby, v oblasti designu obalů. Konkrétní obaly navrhují a realizují je, jsou schopni připravit podklady pro zpracování technické a technologické dokumentace výroby obalů. Pracují s digitálním vybavením pro navrhování obalů a jejich grafické podoby. Pro svou práci jsou vybaveni znalostmi a dovednostmi z oblasti fotografie a počítačového zpracování obrazu, ovládají programové vybavení pro předtiskovou přípravu, pro potisk obalů volí vhodné tiskové techniky.

Autoři: studenti SUŠ, Poděbradova 33, Ostrava

VÁNOCE S NEDOKLUBKEM: VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ PŘEDČASNĚ NAROZENÝCH DĚTÍ (prosinec 2019)

Fakulta elektrotechniky a informatiky spolu s občanským sdružením Nedoklubko pořádá vánoční výstavu fotografií dětí, které měly svůj vstup na tento svět o něco složitější. Nedonošené miminko je takové, které přišlo na svět mezi 24. až 37. týdnem těhotenství. I takto malým dětem může moderní medicína pomoci. V České republice je dnes na 12 špičkových neonatologických center, které poskytují tu nejlepší péči, včetně špičkového pracoviště Fakultní nemocnice Ostrava.

Obdarujte s námi tato miminka vánočním dárkem na bit.ly/vanoce-s-nedoklubkem-2019!

Stačí, když si na e-shopu zakoupíte konkrétní vánoční balíček s výbavičkou, zvolíte dopravu a platbu "Vánoce s nedoklubkem". Vybraná čepička, zavinovačka nebo dečka se konkrétnímu miminku předá Vaším jménem. O to se už postará Nedoklubko! Více o aktivitách a projektech pro podporu nedonošených dětí najdete na www.nedoklubko.cz

 

BROWNFIELDY MEGAPOLIS : CHELSEA A BROOKLYN V NEW YORKU (říjen - listopad)

Jedná se o první výstavu ze série fotografických výstav „Brownfieldy megapolis“, v níž jsou představeny příklady zdařilých revitalizací nevyužívaných a zpustošených industriálních pozemků, areálů a objektů v New Yorku se zaměřením na blízké okolí High Line v Chelsea a Dumbo v Brooklynu. S představou vytvořit několikadílný cyklus, v němž budou představeny „oživené brownfieldy“, přišel děkan Hornicko-geologické fakulty VŠB – Technické univerzity Ostrava Vladimír Slivka, a protože na Katedře environmentálního inženýrství (546) se technickým znovuvyužitím brownfieldů zabýváme, bylo přirozené, že jsme se této vize ujali. Fotografie i videa z cyklu „Brownfieldy megapolis“ budou použity i ve výuce především navazujícího magisterského oboru Evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields.

Autor: Aleš Student (odborný asistent Katedry environmentálního inženýrství, HGF).

SVĚT FEI ZBLÍZKA (srpen - září)

Sada fotografií, které nutí k zamyšlení! Poznáte co je vyobrazeno na jednotlivých snímcích? Jedná se o různé technické a technologické vybavení, se kterým je možné se setkat na naší fakultě. Ať už se jedná o čidlo, optická vlákna nebo pevný disk, všechny tyto fotografie byly pořízeny přímo na vybavení, které je používáno na naší fakultě nejen pro výzkumné účely, ale také pro studium.

Autor: Petr Sznapka

Chcete vystavovat?

  • V galerii je možné instalovat expozice pouze v rámci dohody (uzavřením smlouvy) s vedením FEI, nicméně vystavovatel může být kdokoliv!
  • Doba výstavy je obvykle stanovena na 2-3 měsíce, příp. dle domluvy.
  • Vystavovatel instaluje své vystavované exponáty (obrazy, fotografie, apod.) na svých vlastních nosičích. V krajních případech je možné zapůjčení plexi-rámů formátu A2. Výstava musí co nejefektivněji využít celou dostupnou plochu galerie (viz plánek níže).
  • Zapůjčení galerie je pro vystavovatele ZDARMA a nesmí být nějakým způsobem zpoplatněna směrem k návštěvníkům.

V rámci výstavy je možné zorganizovat vernisáž, a to v organizační spolupráci s fakultou (na náklady vystavovatele či dle domluvy).

galerie-rozměry

Jak postupovat … průběh výstavy resp. žádosti o výstavu se řídí následujícím postupem a pravidly.

  1. Vystavovatelem může být jakákoliv fyzická či právnická osoba, která uzavře s fakultou příslušnou smlouvu (vzor smlouvy).
  2. Zájemce o instalaci výstavy zašle požadavek na email . V tomto emailu uvede kontaktní údaje, stručný popis o autorovi výstavy, předpokládaný termín instalace a fotografie alespoň 25% plánovaných vystavovaných děl (k náhledu), informace o výstavě v podobě plakátu A1 (šablona v PDF).
  3. Na základě takto podané přihlášky se fakulta (oddělení PR) vyjádří, zda danou výstavu zařadí do vystavovacího harmonogramu a navrhne možný termín instalace a průběhu výstavy. Pokud bude vystavovatel souhlasit s termínem, bude podepsána smlouva a bude zařazen do harmonogramu výstav. Pokud bude přihláška zamítnuta (především z časových/kapacitních důvodu či obsahu – koncept výstav zaměřených především na zajímavé, moderní, aktuální či technické díla), nebude zařazena do harmonogramu.
  4. Na umístění instalace/výstavy v Galerii „FEIKA“ není žádný právní nárok a proti rozhodnutí fakulty se není možné nijak odvolat.
  5. Dle dohodnutého harmonogramu pak proběhne instalace a zprovoznění výstavy, stejně jako její ukončení a demontáž. Tyto aktivity musí být konzultovány a prováděny dle domluvy. Součástí instalace musí být také popis výstavy a informace o autorovi, a to dle definované šablony ve formátu A1 (umístění v klaprámu).
  6. Součástí instalace budou předány/zapůjčeny komponenty (lanka, háčky, držáky na popisky) k závěsnému systému dle smlouvy. Instalace je plně v režii vystavovatele (dle definovaných pravidel, technických možností a smlouvy).