Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

eu-hlavicka

Platforma nových technologií FEI CPIT TL3 pro laboratorní výuku v připravovaných studijních programech

V moderním univerzitním kampusu již brzy doplní novou budovu Fakulty elektrotechniky a informatiky, otevřenou v roce 2014, budova pro laboratorní výuku s názvem CPIT TL3. Projekt „Platforma nových technologií FEI CPIT TL3“ byl schválen v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Projekt se zaměřuje na zkvalitnění vzdělávací infrastruktury VŠB-TUO prostřednictvím výstavby samotného objektu CPIT TL3 a pořízení vybavení pro zajištění kvalitní výuky zejména v nových Bc./Mgr. Studijních programech.

Tento záměr je v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti VŠB-TUO pro období 2016-2020 a se Strategickým plánem rozvoje VŠB-TUO do roku 2020 (2030). 

Jedná se o komplexní výukovou testbed platformu se sekcí Smart Factory (Digital Factory s elementy Průmyslu 4.0 - IoT, Digital Twin, big data, robotika, prediktivní údržba, virtuální a rozšířená realita, rozpoznání obrazu a identifikace 3D objektů, Machine Learning a další), Home Care (byty pro výuku nových technologií biomedicínského inženýrství) a Automotive (laboratoře se zaměřením na e-mobilitu, Functional Safety a Automotive Spice, HIL simulace a testování automobilových elektronických systémů). Budova se sofistikovaným building management systémem, fotovoltaickou elektrárnou, možnostmi sledování a řízení energetických toků a integrovanou rozsáhlou sítí rozmanitých technologií senzorických systémů, bude součástí struktury budov, umožňující vysoko objemové datové přenosy a ukládání velkých dat. Ve vedlejším automatizovaném parkovacím domě bude možné navštívit jedno z míst právě vznikající aktivity „TUCS – Technical Univertity Car Sharing“.

 
Výstavba budovy CPIT TL3 a instalace technologií

 • Zahájení výstavby 9/2018, dokončení stavby a spuštění provozu do 3/2020.
 • Datum ukončení fyzické realizace projektu 6/2021.
 • Celkové způsobilé výdaje projektu 164.5 mil Kč.


Základní informace a možnosti budovy

 • Celá budova koncipována jako komplexní laboratoř/testbed s možnostmi řízení (sledování i řízení) energetických toků ve všech částech budovy a u významných elektrických zařízení a instalovaných technologií, včetně osvětlení (méně významné spotřebiče jsou monitorovány a řízeny jako společné celky, např. PC zásuvky atp.). Technologie pro sledování procesů, pohybu a potřeb osob.

 • Integrace nadčasového Building Management Systému (BMS). Konkrétně integrace do jedné ovládací stanice s přístupem ke všem technickým systémům a funkcím v budově. Tento systém umožňuje dynamicky a s velkou energetickou účinností automatizovat chod budovy.

 • Integrována specifická senzorická síť optických vláken (podlahy, zdi, nosná konstrukce, přístupová místa), vyhodnocení zatížení podlah, monitoring vibrací vlivem provozu technologií, teplot, plynů, identifikace osob a mnoho dalších.

 • Fotovoltaická elektrárna s akumulační stanicí pro provoz části budovy v ostrovním režimu. Sekce budovy s označením „Home Care“ jako energeticky nezávislá část. V případě nutnosti možnost odběru z distribuční sítě.

 • Energetické a datové propojení s budovou „Parking House“ (technologie pro nabíjení vozidel ve formě nabíjecích kontejnerů, automatizované řízení parkovacího systému s možností nabíjení vozidel).

 • Budova je součástí soustavy budov propojených optickým kanálem 10 Gbit pro vysoko objemové datové přenosy (násobný optický kanál), tj. budova CPIT TL3 – budova Parking House – Centrum informačních technologií VŠB-TUO – budova FEI. Dále bude 10 Gbit přenos i v rámci všech tří částí CPI TL3.

 

1) Smart Factory (výrobní linka s prvky Průmyslu 4.0)

 • Testbed „Smart Factory“, Digital Factory s výrobní linkou s prvky Industry 4.0, kombinující fyzickou linku (mobilní roboti, částečně pásové dopravníky, 3D tisk, IoT prvky, technologie rozpoznání obrazu a identifikace 3D objektů, Machine Learning atd.) a částečně výrobu v prostředí virtuální reality. Fabrika bude postupně koncipována jako Digital Twin. Momentálně je ve fázi architektonického návrhu a vývoje jednotlivých částí.
 • V sekci je možnost řízení (sledování i řízení) energetických toků do každého jednotlivého zařízení výrobní linky.


2) Automotive

 • Testbed „HPS“, HIL-PIL-SIL modelování, simulace a testování elektronických systémů v komponentní nebo integrační sestavě.
 • Oddělení Functional Safety a Automotive Spice
 • Oddělení pro testování vozidel s konvenčním, elektrickým nebo hybridním pohonem.
 • Vnitřní i venkovní nabíjecí stanice pro elektrická vozidla a plug-in hybridní vozidla. Instalované stanice s možnosti řízení energetického toku, pracující až do režimu superchaging.
 • V sekci je možnost řízení (sledování i řízení) energetických toků každého s významnou spotřebou elektrické energie (HIL systémy, aktivní dynamická zkušebna, řízená ventilace, hydraulické systémy a další technologie).


3) Home Care

 • Sekce dvou plnohodnotných bytových jednotek (integrace senzorických systémů a akčních členů s přístupem skrze zdvojené zdi, sledování a řízení energetických toků do úrovně každé jednotlivé zásuvky a instalovaného elektrického spotřebiče). Jeden byt koncipován jako sledovací s reálným životem osob. Druhý byt koncipován jako zrcadlo reálného sledovacího bytu pro přístup pracovníků/studentů pracujících na realizovaných projektech.
 • Oddělení pro vyhodnocování sledovaných veličin (velín).
 • Provoz jako energeticky nezávislá ostrovní síť (fotovoltaická elektrárna s akumulační stanicí) s možností odběru energie z distribuční sítě.

 

Ing. Petr Šimoník, Ph.D.
Proděkan pro rozvoj, FEI VŠB - TUO

Pohled na stavbu FEI CPIT TL3FEI CPIT TL3