Budova Fakulty elektrotechniky a informatiky byla uvedena do provozu v roce 2014 a od té doby plní úlohu multifunkční budovy se zaměřením na výuky, vědu a výzkum. Architektura budovy využívá moderní a atraktivní prvky a vytváří tak zajímavý prostor nejen pro výuku. Jako doplněk tohoto technického prostoru je v budově provozována výstavní galerie. Ta poskytuje možnost realizace výstav (obrazy, fotografie, apod.) a nabízí tak příjemné skloubení moderního interiéru s prvky umění či jiné vizuální tvorby. Galerie je v provozní době budovy volně přístupná, takže návštěva výstavní expozice může být zajímavým momentem pro obyvatele a veřejnost z okolí. Zároveň je úlohou galerie zpříjemnění prostoru, ve kterém se dennodenně pohybují studenti a zaměstnanci fakulty. 


Harmonogram výstav:

BROWNFIELDY MEGAPOLIS : CHELSEA A BROOKLYN V NEW YORKU (říjen - listopad)

Jedná se o první výstavu ze série fotografických výstav „Brownfieldy megapolis“, v níž jsou představeny příklady zdařilých revitalizací nevyužívaných a zpustošených industriálních pozemků, areálů a objektů v New Yorku se zaměřením na blízké okolí High Line v Chelsea a Dumbo v Brooklynu. S představou vytvořit několikadílný cyklus, v němž budou představeny „oživené brownfieldy“, přišel děkan Hornicko-geologické fakulty VŠB – Technické univerzity Ostrava Vladimír Slivka, a protože na Katedře environmentálního inženýrství (546) se technickým znovuvyužitím brownfieldů zabýváme, bylo přirozené, že jsme se této vize ujali. Fotografie i videa z cyklu „Brownfieldy megapolis“ budou použity i ve výuce především navazujícího magisterského oboru Evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields.

Autor: Aleš Student (odborný asistent Katedry environmentálního inženýrství, HGF).

SVĚT FEI ZBLÍZKA (srpen - září)

Sada fotografií, které nutí k zamyšlení! Poznáte co je vyobrazeno na jednotlivých snímcích? Jedná se o různé technické a technologické vybavení, se kterým je možné se setkat na naší fakultě. Ať už se jedná o čidlo, optická vlákna nebo pevný disk, všechny tyto fotografie byly pořízeny přímo na vybavení, které je používáno na naší fakultě nejen pro výzkumné účely, ale také pro studium.

Autor: Petr Sznapka

Chcete vystavovat?

  • V galerii je možné instalovat expozice pouze v rámci dohody (uzavřením smlouvy) s vedením FEI, nicméně vystavovatel může být kdokoliv!
  • Doba výstavy je obvykle stanovena na 2-3 měsíce, příp. dle domluvy.
  • Vystavovatel instaluje své vystavované exponáty (obrazy, fotografie, apod.) na svých vlastních nosičích. V krajních případech je možné zapůjčení plexi-rámů formátu A2. Výstava musí co nejefektivněji využít celou dostupnou plochu galerie (viz plánek níže).
  • Zapůjčení galerie je pro vystavovatele ZDARMA a nesmí být nějakým způsobem zpoplatněna směrem k návštěvníkům.

V rámci výstavy je možné zorganizovat vernisáž, a to v organizační spolupráci s fakultou (na náklady vystavovatele či dle domluvy).

galerie-rozměry

Jak postupovat … průběh výstavy resp. žádosti o výstavu se řídí následujícím postupem a pravidly.

  1. Vystavovatelem může být jakákoliv fyzická či právnická osoba, která uzavře s fakultou příslušnou smlouvu (vzor smlouvy).
  2. Zájemce o instalaci výstavy zašle požadavek na email renata.mostynova@vsb.cz. V tomto emailu uvede kontaktní údaje, stručný popis o autorovi výstavy, předpokládaný termín instalace a fotografie alespoň 25% plánovaných vystavovaných děl (k náhledu), informace o výstavě v podobě plakátu A1 (šablona v PDF).
  3. Na základě takto podané přihlášky se fakulta (oddělení PR) vyjádří, zda danou výstavu zařadí do vystavovacího harmonogramu a navrhne možný termín instalace a průběhu výstavy. Pokud bude vystavovatel souhlasit s termínem, bude podepsána smlouva a bude zařazen do harmonogramu výstav. Pokud bude přihláška zamítnuta (především z časových/kapacitních důvodu či obsahu – koncept výstav zaměřených především na zajímavé, moderní, aktuální či technické díla), nebude zařazena do harmonogramu.
  4. Na umístění instalace/výstavy v Galerii „FEIKA“ není žádný právní nárok a proti rozhodnutí fakulty se není možné nijak odvolat.
  5. Dle dohodnutého harmonogramu pak proběhne instalace a zprovoznění výstavy, stejně jako její ukončení a demontáž. Tyto aktivity musí být konzultovány a prováděny dle domluvy. Součástí instalace musí být také popis výstavy a informace o autorovi, a to dle definované šablony ve formátu A1 (umístění v klaprámu).
  6. Součástí instalace budou předány/zapůjčeny komponenty (lanka, háčky, držáky na popisky) k závěsnému systému dle smlouvy. Instalace je plně v režii vystavovatele (dle definovaných pravidel, technických možností a smlouvy).