Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Začátkem roku se člověk obvykle na chvíli zastaví, aby se ohlédl zpět a zrekapituloval předchozí období. Pro Fakultu elektrotechniky a informatiky je toto ohlédnutí letos poněkud významnější. Těžko se tomu věří, ale 1. ledna 2021 uplynulo od vzniku naší fakulty již 30 let.

A to je jen „oficiální“ datum narození. Vlastnímu založení samostatné fakulty toho dost předcházelo…

  • rok 1959 – na Vysoké škole báňské (VŠB) vznikla samostatná Katedra elektrotechniky, která zajišťovala výuku elektrotechnických předmětů na všech fakultách VŠB,
  • rok 1970 – výuce elektrotechniky se na VŠB věnovaly již 3 katedry spadající pod Fakultu strojní – Katedra elektrotechniky, Katedra elektroenergetiky a Katedra elektrických strojů a pohonů a zároveň byl zaveden studijní obor Silnoproudá elektrotechnika,
  • rok 1977 – Fakulta strojní byla přejmenována na Fakultu strojní a elektrotechnickou.

Samostatná Fakulta elektrotechnická pak vznikla 1. ledna 1991 oddělením od Fakulty strojní a elektrotechnické, následně byla v roce 1993 přejmenována na Fakultu elektrotechniky a informatiky (FEI). Od té doby jsme ušli pořádný kus cesty. FEI se významně podílela na restrukturalizaci ostravského regionu, který je dnes, a věříme, že i díky nám, výrazně orientován na automobilový průmysl, elektrotechniku, informační a komunikační technologie. Těší nás také významná a stále se rozvíjející spolupráce s akademickou sférou a praxí v rámci České republiky a také na mezinárodní úrovni. To vše pak přímo souvisí s řešením zajímavých projektů z oblasti vědy a výzkumu, stejně jako s poskytováním kvalitního vzdělání.

Neuplynulo ještě ani sedm let od chvíle, kdy jsme se radovali z nové samostatné budovy fakulty a opět se rozrůstáme. Tentokrát jde o speciální budovu pro laboratorní výuku a řešení studentských projektů zaměřených na digitální technologie průmyslu 4.0, nové technologie biomedicínského inženýrství a moderní systémy automobilů a průmyslových vozidel.

Říká se, že je důležité neustrnout na místě a vždy je potřeba se posouvat a zlepšovat. To bezesporu platí i pro naši fakultu a pro všechny, kteří ji vytvářejí. Když se však ohlédnu těch 30 let zpět, nemohu říct nic jiného, než „Dobrá práce!“. Rád bych za tu dobrou práci poděkoval všem, kdo FEI v minulosti budovali, i těm, kteří ji budují dnes. Naše fakulta není neživoucí instituce, je to živý organismus tvořený akademickými a vědecko-výzkumnými pracovníky, studenty a v neposlední řadě také  TH pracovníky zajišťujícími servis těm ostatním.

Všem nám přeji, nejen v tomto začínajícím roce, ale i do dalších let, přátelskou a tvůrčí atmosféru, v níž se budeme rádi potkávat a společně tvořit. Výzkumníkům přeji zajímavé a významné projekty, pedagogům pracovité a cílevědomé studenty a studentům kvalitní pedagogy. Všechno nejlepší a ať se ti daří, naše Fakulto elektrotechniky a informatiky!

 

prof. Ing. Pavel Brandštetter, CSc.
děkan FEI, VŠB-TUO