Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Testbed „Smart Factory“, digitalizovaný výrobní proces s prvky Industry 4.0, kombinující fyzickou linku (mobilní roboti, autonomně naváděná vozidla, částečně pásové dopravníky, 3D tisk, IoT prvky, technologie rozpoznání obrazu a identifikace 3D objektů, Machine Learning atd.) a částečně výrobu v prostředí virtuální reality. Fabrika bude postupně koncipována tak, že bude existovat její sofistikované virtuální dvojče, tzv. digitální dvojče. Momentálně je ve fázi vývoje jednotlivých částí. Spolupráce s IdeaHUB na designu produktu.

V rámci provozu výroby bude realizována vzdálená výroba součástí a jejich přeprava z centra aditivní výroby Fakulty strojní „Centrum aditivní výroby (PI – centrum 3D tisku, resp. CPIT TL1) skrze dopravní značený koridor, do provozu Smart Factory v budově CPIT TL3.

Testovací polygon se 4G-LTE a 5G sítí pro spolupráci VŠB-TUO a společností T-Mobile, resp. Ericsson a dalšími partnery se zájmem o moderní bezdrátové komunikační prostředky.

V sekci je možnost řízení (sledování i řízení) energetických toků do každého jednotlivého zařízení výrobní linky.

Další informace najdete na smartfactory.vsb.cz