Spolupráce s průmyslem

Fakulta elektrotechniky a informatiky (FEI) je tradičně připravena na spolupráci s průmyslovými a podnikatelskými subjekty. Svým vznikem v roce 1991 reagovala na potřeby restrukturalizace průmyslového profilu Moravskoslezského kraje. Přes 3500 studentů této fakulty dnes studuje akreditované studijní obory, které jim zaručují dobré uplatnění v rámci průmyslových podniků nejen na území Moravskoslezského kraje, ale i v celé ČR a v zahraničí. FEI buduje systematicky partnerské vztahy k průmyslovým partnerům - naslouchá jejich potřebám, aktualizuje studijní plány nejen v souladu s technologickým pokrokem, ale i s potřebami těchto partnerů, nabízí své kapacity pro řešení projektů dle potřeb průmyslové praxe, vytváří podmínky pro zapojení studentů a pedagogů do řešení těchto projektů.


© 2018 VŠB-TU Ostrava