Harmonogram AR

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Akademický rok:

TermínNázevPoznámka
18.08.2018Zveřejnění programu předmětů pro zimní semestr
18.08.2018Zveřejnění programu předmětů pro letní semestr
18.08.2018Termín pro stanovení podmínek absolvování předmětu - pro zimní semestr a letní semestr
27.08.2018 - 30.08.2018Zápis do studia - I ročník
27.08.2018 - 29.08.2018Zápis do studia - I ročník navazující
01.09.2018Začátek akademického roku
01.09.2018Zápis do dalšího ročníku studia Bc.-2.r., 3.r., 4.r.(PEZ), NMgr.-2.r.
01.09.2018Datum zadání závěrečných prací - Bc. studium
01.09.2018Datum zadání závěrečných prací - N - Ing. studium
17.09.2018Začátek výuky v zimním semestru
25.09.2018 (08:00)Imatrikulace
01.10.2018Podání žádosti o změnu vyučujícího ve smyslu čl.9 v zimním semestru
01.10.2018Změny povinně volitelných a volitelných předmětů vyvolaných kolizí rozvrhu v zimním semestru
01.10.2018Podání žádosti o uznání zkoušek nebo jiných studijních povinností ve smyslu čl.15 v zimním semestru (bakalářské a navazující magisterské studium)
15.11.2018Slavnostní vědecká rada
26.11.2018 - 10.02.2019Hodnocení výuky pedagogů v zimním semestru
26.11.2018 - 16.12.2018Zadávání podkladů pro rozvrh - zimní semestr
22.12.2018Konec výuky v zimním semestru
23.12.2018 - 06.01.2019Vánoční prázdniny
07.01.2019 - 10.02.2019Zkouškové období zimního semestru
25.01.2019Den otevřených dveří Ostrava
11.02.2019Kontrola studia po 1.semestru (pro I ročník)Výsledky nutno vložit do 10.2.2019.
11.02.2019Začátek výuky v letním semestru
12.02.2019 - 16.02.2019Verifikace údajů studentem po kontrole studia po 1. semestru
25.02.2019Podání žádosti o změnu vyučujícího ve smyslu čl.9 v letním semestru
25.02.2019Změny povinně volitelných a volitelných předmětů vyvolaných kolizí rozvrhu v letním semestru
25.02.2019Podání žádosti o uznání zkoušek nebo jiných studijních povinností ve smyslu čl.15 v letním semestru (bakalářské a navazující magistrerské studium)
12.03.2019Kariéra PLUS
28.03.2019Slavnostní vědecká rada
08.04.2019 - 19.04.2019Výběr oboru studentem - letní sem.
21.04.2019Konec výuky v letním semestru pro závěrečné ročníky
22.04.2019 - 13.05.2019Zkouškové období – letní semestr pro závěrečné ročníky
25.04.2019Sportovní den
29.04.2019 - 10.05.2019Tvorba osobního studijního plánu studenta (OSPS - od II ročníku)
30.04.2019Termín odevzdání závěrečných prací - Bc. studium
30.04.2019Termín odevzdání závěrečných prací - N - Ing. studium
14.05.2019Kontrola studia závěrečných ročníků (Bc. + N - Ing.)Výsledky nutno vložit do 13.5.2019.
15.05.2019 - 19.05.2019Verifikace údajů studentem po kontrole studia závěrečných ročníků (Bc. + N - Ing.)
19.05.2019Konec výuky v letním semestru
20.05.2019 - 07.07.2019Zkouškové období letního semestru
27.05.2019 - 07.07.2019Hodnocení výuky pedagogů v letním semestru
27.05.2019 - 07.06.2019Státní závěrečné zkoušky
08.07.2019Kontrola studia po akademickém roceVýsledky nutno vložit do 7.7.2019.
08.07.2019 - 31.08.2019Období letních prázdnin
08.07.2019 - 26.07.2019Mezinárodní letní škola
09.07.2019 - 13.07.2019Verifikace údajů studentem po kontrole studia po akademickém roce
12.08.2019 - 16.08.2019Státní závěrečná zkouška – opravný termín
15.08.2019Termín odevzdání ročního hodnocení doktoranda - Ph.D. studium
31.08.2019Konec akademického roku

Státní závěrečné zkoušky – opravný termín

TermínNázevPoznámka
12.07.2019Termín odevzdání přepracovaných závěrečných prací

Bezpečnost v elektrotechnice

TermínNázevPoznámka
17.09.2018 (12:30)Školení bezpečnosti 1.ročník B-AES, B-ETE, B-PEZ, B-PSP, prez.Místnost NA1
17.09.2018 (12:30)Školení bezpečnosti 1.ročník N-ETE, N-IKT, N-PES, prez.Místnost NA1
18.09.2018 (12:30)Školení bezpečnosti 1.ročník B-IKT, prez.Místnost NA1
21.09.2018 (07:15)Školení bezpečnosti 1.ročník B-ETE, B-IKT, B-PEZ, komb.Místnost EC1
27.09.2018 (14:15)Školení bezpečnosti 1.ročník N-IKT, N-ETE, N-PES, komb.Místnost EC1

Přijímací řízení pro následující akademický rok

TermínNázevPoznámka
01.12.2018 - 31.03.2019Přijímací řízení pro bakalářské studium (1. kolo)
01.12.2018 - 31.03.2019Přijímací řízení pro navazující magisterské studium (1. kolo)
01.01.2019 - 15.06.2019Přijímací řízení pro doktorské studium (1. kolo)
27.06.2019Přijímací zkouška (pro bakalářské studium)

© 2018 VŠB-TU Ostrava