Harmonogram AR

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Akademický rok:

TermínNázevPoznámka
18.08.2017Zveřejnění programu předmětů pro zimní semestr
18.08.2017Zveřejnění programu předmětů pro letní semestr
18.08.2017Termín pro stanovení podmínek absolvování předmětu - pro zimní semestr a letní semestr
28.08.2017 - 31.08.2017Zápis do studia - I ročník
28.08.2017 - 30.08.2017Zápis do studia - I ročník navazující
01.09.2017Začátek akademického roku
01.09.2017Zápis do studia - II ročník
01.09.2017Zápis do studia - III ročník
01.09.2017Zápis do studia - IV ročník
01.09.2017Zápis do studia - II ročník navazující
01.09.2017Datum zadání závěrečných prací - Bc. studium
01.09.2017Datum zadání závěrečných prací - N - Ing. studium
18.09.2017Začátek výuky v zimním semestru
26.09.2017 (08:00)ImatrikulaceMístnost NA1
02.10.2017Podání žádosti o změnu vyučujícího ve smyslu čl.9 v zimním semestru
02.10.2017Změny povinně volitelných a volitelných předmětů vyvolaných kolizí rozvrhu v zimním semestru
02.10.2017Podání žádosti o uznání zkoušek nebo jiných studijních povinností ve smyslu čl.15 v zimním semestru (bakalářské a navazující magisterské studium)
16.11.2017Slavnostní vědecká radaRektorské volno
20.11.2017 - 17.12.2017Zadávání podkladů pro rozvrh - zimní semestr
27.11.2017 - 11.02.2018Hodnocení výuky pedagogů v zimním semestru
23.12.2017Konec výuky v zimním semestru
24.12.2017 - 07.01.2018Vánoční prázdniny
08.01.2018 - 11.02.2018Zkouškové období zimního semestru
02.02.2018Den otevřených dveří Ostrava
12.02.2018Kontrola studia po 1.semestru (pro I ročník)Výsledky nutno vložit do 11.2.2018.
12.02.2018Začátek výuky v letním semestru
13.02.2018 - 17.02.2018Verifikace údajů studentem po kontrole studia po 1. semestru
26.02.2018Podání žádosti o změnu vyučujícího ve smyslu čl.9 v letním semestru
26.02.2018Změny povinně volitelných a volitelných předmětů vyvolaných kolizí rozvrhu v letním semestru
26.02.2018Podání žádosti o uznání zkoušek nebo jiných studijních povinností ve smyslu čl.15 v letním semestru (bakalářské a navazující magistrerské studium)
13.03.2018Kariéra PLUSRektorské volno
28.03.2018Slavnostní vědecká radaRektorské volno
09.04.2018 - 20.04.2018Výběr oboru studentem - letní sem.
22.04.2018Konec výuky v letním semestru pro závěrečné ročníky
23.04.2018 - 14.05.2018Zkouškové období – letní semestr pro závěrečné ročníky
26.04.2018Sportovní denRektorské volno
30.04.2018 - 11.05.2018Tvorba osobního studijního plánu studenta (OSPS - od II ročníku)
30.04.2018Termín odevzdání závěrečných prací - Bc. studium
30.04.2018Termín odevzdání závěrečných prací - N - Ing. studium
14.05.2018 - 17.06.2018Zadávání podkladů pro rozvrh - letní semestr
15.05.2018Kontrola studia závěrečných ročníků (Bc. + N - Ing.)Výsledky nutno vložit do 14.5.2018.
16.05.2018 - 20.05.2018Verifikace údajů studentem po kontrole studia závěrečných ročníků (Bc. + N - Ing.)
20.05.2018Konec výuky v letním semestru
21.05.2018 - 08.07.2018Zkouškové období letního semestru
28.05.2018 - 08.07.2018Hodnocení výuky pedagogů v letním semestru
28.05.2018 - 08.06.2018Státní závěrečné zkoušky
21.06.2018Poslední den promoce na fakultě - Bc. studium
21.06.2018 - 22.06.2018Období promocí
22.06.2018Poslední den promoce na fakultě - N - Ing. studium
30.06.2018Termín odevzdání ročního hodnocení doktoranda - Ph.D. studium
09.07.2018Kontrola studia po akademickém roceVýsledky nutno vložit do 8.7.2018.
09.07.2018 - 31.08.2018Období letních prázdnin
09.07.2018 - 27.07.2018Mezinárodní letní škola
10.07.2018 - 14.07.2018Verifikace údajů studentem po kontrole studia po akademickém roce
06.08.2018 - 10.08.2018Státní závěrečná zkouška – opravný termín
31.08.2018Konec akademického roku

Státní závěrečné zkoušky – opravný termín

TermínNázevPoznámka
13.07.2018Termín odevzdání přepracovaných závěrečných prací

Bezpečnost v elektrotechnice

TermínNázevPoznámka
18.09.2017 (12:30)Školení bezpečnosti 1.ročník N-ETE, N-IKT, N-PES, prez.Místnost NA1
19.09.2017 (07:15)Školení bezpečnosti 1.ročník B-IKT, prez.Místnost NA1
19.09.2017 (12:30)Školení bezpečnosti 1.ročník B-AES, B-ETE, B-PEZ, B-PSP, prez.Místnost NA1
22.09.2017 (07:15)Školení bezpečnosti 1.ročník B-ETE, B-IKT, B-PEZ, komb.Místnost EC1
29.09.2017 (07:15)Školení bezpečnosti 1.ročník N-IKT, N-ETE, N-PES, komb.Místnost EC1

Přijímací řízení pro následující akademický rok

TermínNázevPoznámka
15.10.2017 - 30.04.2018Přijímací řízení pro bakalářské studium (1. kolo)
15.10.2017 - 30.04.2018Přijímací řízení pro navazující magisterské studium (1. kolo)
01.01.2018 - 15.06.2018Přijímací řízení pro doktorské studium (1. kolo)
26.06.2018Přijímací zkouška (pro bakalářské studium)

© 2018 VŠB-TU Ostrava