Harmonogram AR

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Akademický rok:

TermínNázevPoznámka
25.08.2016 - 31.08.2016Zápis do studia - I ročník
29.08.2016 - 31.08.2016Zápis do studia - I ročník navazující
01.09.2016Začátek akademického roku
01.09.2016Zápis do studia - II ročník
01.09.2016Zápis do studia - III ročník
01.09.2016Zápis do studia - IV ročník
01.09.2016Zápis do studia - II ročník navazující
01.09.2016Datum zadání závěrečných prací - Bc. studium
01.09.2016Datum zadání závěrečných prací - N - Ing. studium
12.09.2016Začátek výuky v zimním semestru
20.09.2016 (11:00)Imatrikulace
16.11.2016Slavnostní vědecká radaRektorské volno
21.11.2016 - 18.12.2016Hodnocení výuky pedagogů v zimním semestru
21.11.2016 - 18.12.2016Zadávání podkladů pro rozvrh - zimní semestr
18.12.2016Konec výuky v zimním semestru
19.12.2016 - 01.01.2017Vánoční prázdniny
02.01.2017 - 05.02.2017Zkouškové období zimního semestru
01.02.2017Den otevřených dveří Šumperk
03.02.2017Den otevřených dveří Ostrava
05.02.2017Kontrola studia po 1.semestru (pro I ročník)
06.02.2017Začátek výuky v letním semestru
06.02.2017 - 10.02.2017Verifikace údajů studentem po kontrole studia po 1. semestru
28.03.2017Slavnostní vědecká radaRektorské volno
11.04.2017 - 25.04.2017Výběr oboru studentem - letní sem.
16.04.2017Konec výuky v letním semestru pro závěrečné ročníky
17.04.2017 - 14.05.2017Hodnocení výuky pedagogů v letním semestru
17.04.2017 - 12.05.2017Zkouškové období – letní semestr pro závěrečné ročníky
27.04.2017Sportovní denRektorské volno
28.04.2017Termín odevzdání závěrečných prací - Bc. studium
28.04.2017Termín odevzdání závěrečných prací - N - Ing. studium
01.05.2017 - 14.05.2017Tvorba osobního studijního plánu studenta (OSPS - od II ročníku)
08.05.2017 - 18.06.2017Zadávání podkladů pro rozvrh - letní semestr
12.05.2017Kontrola studia závěrečných ročníků (Bc. + N - Ing.)
14.05.2017Konec výuky v letním semestru
15.05.2017 - 02.07.2017Zkouškové období letního semestru
15.05.2017 - 17.05.2017Verifikace údajů studentem po kontrole studia závěrečných ročníků (Bc. + N - Ing.)
29.05.2017 - 09.06.2017Státní závěrečné zkoušky
19.06.2017 - 20.06.2017Období promocí
30.06.2017Termín odevzdání ročního hodnocení doktoranda - Ph.D. studium
03.07.2017 - 31.08.2017Období letních prázdnin
10.07.2017Kontrola studia po akademickém roce
10.07.2017 - 31.07.2017Verifikace údajů studentem po kontrole studia po akademickém roce
07.08.2017 - 11.08.2017Státní závěrečná zkouška – opravný termín
31.08.2017Konec akademického roku

Bezpečnost v elektrotechnice

TermínNázevPoznámka
12.09.2016 (12:30)Školení bezpečnosti 1.ročník N-ETE, N-IKT, N-PES, prez.Místnost NA1
13.09.2016 (07:15)Školení bezpečnosti 1.ročník B-IKT, prez.Místnost NA1
13.09.2016 (12:30)Školení bezpečnosti 1.ročník B-AES, B-ETE, B-PEZ, B-PSP, prez.Místnost NA1
16.09.2016 (07:15)Školení bezpečnosti 1.ročník B-ETE, B-IKT, B-PEZ, komb.Místnost C3
23.09.2016 (07:15)Školení bezpečnosti 1.ročník N-IKT, N-ETE, N-PES, komb.Místnost C3

Přijímací řízení pro následující akademický rok

TermínNázevPoznámka
01.01.2017 - 30.04.2017Přijímací řízení pro bakalářské studium (1. kolo)
01.01.2017 - 30.04.2017Přijímací řízení pro navazující magisterské studium (1. kolo)
01.01.2017 - 15.06.2017Přijímací řízení pro doktorské studium (1. kolo)
27.06.2017Přijímací zkouška (pro bakalářské studium)

© 2017 VŠB-TU Ostrava