Podmínky přijetí ke studiu

 

Přijímací řízení pro akademický rok 2018/2019

 

Ukončené podávání přihlášek v rámci přijímací řízení pro akademický rok 2018/2019

 

Ukončené podávání přihlášek v rámci přijímací řízení pro akademický rok 2017/2018 
Ukončené podávání přihlášek v rámci přijímací řízení pro akademický rok 2016/2017 

 


© 2018 VŠB-TU Ostrava