Příklady testů

Informace o písemné přijímací zkoušce z matematiky pro bakalářské studium

Po vytištění dostanete dobře čitelný dokument!


© 2017 VŠB-TU Ostrava