Studijní obory

Fakulta elektrotechniky a informatiky nabízí studium v bakalářských, magisterských i doktorských studijních programech. Programy se dále dělí na obory a zaměření. Všechny obory (s výjimkou bakalářského oboru Biomedicínský technik) jsou vyučovány jak v prezenční, tak v kombinované formě. Kombinované studium je organizováno jednou za 14 dní v pátek (na počátku studia také v sobotu). Většinu oborů jsme schopni nabídnout také handicapovaným studentům. Za poplatek nabízíme rovněž výuku v angličtině (kromě bakalářského programu Projektování elektrických zařízení)

Bakalářské studium je tříleté (výjimkou je čtyřletý program Projektování elektrických zařízení), absolvent získává akademický titul bakalář (Bc.). Navazující magisterské studium je dvouleté, absolvent získává akademický titul inženýr (Ing.). Do navazující magisterského studia se mohou přihlásit absolventi bakalářského studia (předpokládá se příbuzný obor), případně absolventi magisterského nebo doktorského studia jiného oboru. Doktorské studium je čtyřleté, absolvent získává akademický titul doktor (Ph.D. uváděno za jménem). Toto studium navazuje na ukončené magisterské studium, a student v něm prokazuje schopnost samostatné vědecké práce.


© 2018 VŠB-TU Ostrava