Plánovací karty

Plánovací karty poskytují doplňují informace ke studijním plánům. Slouží k jejich upřesnění např. dle volby závěrečné práce a volitených předmětů státní závěrečné zkoušky (u magisterského studia). 

Bakalářské studium

 Navazující magisterské studium

 


© 2017 VŠB-TU Ostrava