Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
O studiu
Bakalářské studium
 • Bakalářské studium trvá 3 roky.
 • Dle zvoleného programu je studium možno studovat v prezenční nebo kombinované formě.
 • Absolventi bakalářského studijního programu získávají akademický titul bakalář (Bc.).
 • Veškeré studijní problémy řeší na studijním oddělení Mgr. Radka Langrová, DiS., Petra Kupčíková, DiS. a Dagmar Slámová.
 • Garantem bakalářského studia na FEI je proděkan pro studium doc. Ing. Petr Krejčí, Ph.D.
Magisterské studium
 • Navazující magisterské studium trvá 2 roky.
 • Dle zvoleného programu je studium možno studovat v prezenční nebo kombinované formě.
 • Absolventi navazujícího magisterského studijního programu získávají akademický titul inženýr (Ing.).
 • Veškeré studijní problémy řeší na studijním oddělení Monika Čopíková.
 • Garantem magisterského studia na FEI je proděkan pro studium doc. Ing. Petr Krejčí, Ph.D.
Doktorské studium
 • Doktorské studium trvá 4 roky.
 • Studium je možno studovat v prezenční nebo kombinované formě.
 • Absolventi doktorského studijního programu získávají akademický titul doktor (Ph.D.).
 • Veškeré studijní problémy řeší na studijním oddělení Mgr. Ing. Hana Dluhošová.
 • Garantem studia na FEI je proděkan pro vědu a výzkum prof. Ing. Michal Krátký, Ph.D.

  

Studijní obory

Fakulta elektrotechniky a informatiky nabízí studium v bakalářských, magisterských i doktorských studijních programech.

Elektronická přihláška

Nová přihláška

Studium v bakalářských, magisterských a doktorských oborech.

Studijní oddělení

Kontakt na studijní oddělení.