O studiu
Bakalářské studium
 • Bakalářské studium trvá 3 roky (kromě čtyřletého programu Projektování elektrických zařízení).
 • Dle zvoleného programu je studium možno absolvovat v prezenční nebo kombinované formě.
 • Aktuálně nabízíme studium v 5 studijních programech, z nichž 2 se dělí celkem na 8 oborů.
 • Absolventi bakalářského studijního programu získávají akademický titul bakalář (Bc.).
 • Veškeré studijní problémy řeší na studijním oddělení Mgr. Eva Kocybalová.
 • Garantem studia na FEI je proděkan pro studium doc. Ing. Petr Krejčí, Ph.D.
Magisterské studium
 • Navazující magisterské studium trvá 2 roky.
 • Dle zvoleného programu je studium možno absolvovat v prezenční nebo kombinované formě.
 • Aktuálně nabízíme studium ve 3 studijních programech, z nichž 2 se dělí celkem na 9 oborů.
 • Absolventi navazujícího magisterského studijního programu získávají akademický titul inženýr (Ing.).
 • Veškeré studijní problémy řeší na studijním oddělení Dagmar Slámová a Monika Čopíková.
 • Garantem studia na FEI je proděkan pro studium doc. Ing. Petr Krejčí, Ph.D.
Doktorské studium
 • Doktorské studium trvá 4 roky.
 • Studium je možno absolvovat v prezenční nebo kombinované formě.
 • Aktuálně nabízíme studium ve 2 studijních programech, které se dělí celkem na 7 oborů.
 • Absolventi doktorského studijního programu získávají akademický titul doktor (Ph.D.).
 • Veškeré studijní problémy řeší na studijním oddělení Mgr. Ing. Hana Dluhošová.
 • Garantem studia na FEI je proděkan pro vědu a výzkum doc. Ing. Michal Krátký, Ph.D.