Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Termín Název Poznámka
18.08.2022 Zveřejnění programu předmětů pro zimní semestr
18.08.2022 Zveřejnění programu předmětů pro letní semestr
18.08.2022 Termín pro stanovení podmínek absolvování předmětu - pro zimní semestr a letní semestr
01.09.2022 Začátek akademického roku
01.09.2022 Datum zadání závěrečných prací - Bc. studium
01.09.2022 Datum zadání závěrečných prací - N - Ing. studium
19.09.2022 Začátek výuky v zimním semestru
03.10.2022 Podání žádosti o změnu vyučujícího ve smyslu čl.9 v zimním semestru
03.10.2022 Změny povinně volitelných a volitelných předmětů vyvolaných kolizí rozvrhu v zimním semestru
03.10.2022 Podání žádosti o uznání zkoušek nebo jiných studijních povinností ve smyslu čl.15 v zimním semestru (bakalářské a navazující magisterské studium)
04.10.2022 (08:00) Imatrikulace
15.10.2022 - 31.10.2022 (23:59) Ubytovací stipendium - podání žádosti za období červenec - prosinec
10.11.2022 Slavnostní vědecká rada
21.11.2022 - 05.02.2023 Hodnocení výuky pedagogů v zimním semestru
28.11.2022 - 20.12.2022 Zadávání podkladů pro rozvrh - zimní semestr
10.12.2022 Konec výuky v zimním semestru
12.12.2022 - 21.01.2023 Zkouškové období zimního semestru
24.12.2022 - 01.01.2023 Vánoční prázdniny
22.01.2023 - 26.02.2023 Zimní prázdniny
06.02.2023 - 06.02.2023 Kontrola studia po 1.semestru (pro I ročník) Výsledky nutno vložit do 5.2.2023.
06.02.2023 - 11.02.2023 Verifikace údajů studentem po kontrole studia po 1. semestru
27.02.2023 Začátek výuky v letním semestru
13.03.2023 Podání žádosti o změnu vyučujícího ve smyslu čl.9 v letním semestru
13.03.2023 Změny povinně volitelných a volitelných předmětů vyvolaných kolizí rozvrhu v letním semestru
13.03.2023 Podání žádosti o uznání zkoušek nebo jiných studijních povinností ve smyslu čl.15 v letním semestru (bakalářské a navazující magisterské studium)
14.03.2023 Kariéra PLUS
23.03.2023 Slavnostní vědecká rada
03.04.2023 - 16.04.2023 Tvorba osobního studijního plánu studenta (OSPS - od II ročníku)
15.04.2023 - 30.04.2023 (23:59) Ubytovací stipendium - podání žádosti za období leden - červen
22.04.2023 Konec výuky v letním semestru pro závěrečné ročníky
24.04.2023 - 12.05.2023 Zkouškové období – letní semestr pro závěrečné ročníky Výsledky nutno vložit do 12.5.2023 do 12h.
26.04.2023 Sportovní den
30.04.2023 Termín odevzdání závěrečných prací - Bc. studium
30.04.2023 Termín odevzdání závěrečných prací - N - Ing. studium
12.05.2023 Kontrola studia závěrečných ročníků (Bc. + N - Ing.) Výsledky nutno vložit do 12.5.2023 do 12h.
12.05.2023 - 17.05.2023 Verifikace údajů studentem po kontrole studia závěrečných ročníků (Bc. + N - Ing.)
13.05.2023 Konec výuky v letním semestru
15.05.2023 - 01.07.2023 Zkouškové období letního semestru
15.05.2023 - 18.06.2023 Zadávání podkladů pro rozvrh - letní semestr
22.05.2023 - 02.07.2023 Hodnocení výuky pedagogů v letním semestru
29.05.2023 - 09.06.2023 Státní závěrečné zkoušky
14.06.2023 - 15.06.2023 Období promocí
02.07.2023 - 31.08.2023 Období letních prázdnin
04.07.2023 - 04.07.2023 Kontrola studia po akademickém roce Výsledky nutno vložit do 3.7.2023.
04.07.2023 - 09.07.2023 Verifikace údajů studentem po kontrole studia po akademickém roce
07.08.2023 - 11.08.2023 Státní závěrečná zkouška – opravný termín
15.08.2023 Termín odevzdání ročního hodnocení doktoranda - Ph.D. studium
31.08.2023 Konec akademického roku

Termíny pro udělování zápočtů, klasifikovaných zápočtů a zkoušek

Termín Název Poznámka
01.01.2023 Termín pro udělování zápočtů v zimním semestru
22.01.2023 Termín pro udělování klasifikovaných zápočtů v zimním semestru
22.04.2023 Termín pro udělování zápočtů v letním semestru pro závěrečné ročníky
12.05.2023 Termín pro udělování klasifikovaných zápočtů v letním semestru pro závěrečné ročníky Výsledky nutno vložit do 12.5.2023 do 12h.
12.05.2023 Konečný termín pro udělování zápočtů, klas. zápočtů a zkoušek pro závěrečné ročníky Výsledky nutno vložit do 12.5.2023 do 12h.
13.05.2023 Termín pro udělování zápočtů v letním semestru
01.07.2023 Termín pro udělování klasifikovaných zápočtů v letním semestru
01.07.2023 Konečný termín pro udělování zápočtů, klasifikovaných zápočtů a zkoušek
25.08.2023 Konečný termín pro udělování zápočtů za praxi v programu Biomedicínské inženýrství Teprve po tomto termínu bude provedena kontrola studia.

Státní závěrečné zkoušky – řádný termín

Termín Název Poznámka
30.04.2023 - 14.05.2023 Přihlašování ke státní závěrečné zkoušce

Státní závěrečné zkoušky – opravný termín

Termín Název Poznámka
04.07.2023 - 17.07.2023 Přihlašování ke státní závěrečné zkoušce
04.07.2023 Termín odevzdání přepracovaných závěrečných prací

Bezpečnost v elektrotechnice

Termín Název Poznámka
16.09.2022 Školení bezpečnosti pro 1. ročníky (bc., mgr.) on-line, 1. část 9:00-11:30, 2. část 14:15-17:30

Přijímací řízení pro následující akademický rok

Termín Název Poznámka
01.11.2022 - 31.03.2023 Přijímací řízení pro bakalářské studium (1. kolo)
01.11.2022 - 31.03.2023 Přijímací řízení pro navazující magisterské studium (1. kolo)
01.11.2022 - 31.05.2023 Přijímací řízení pro doktorské studium (1. kolo)