Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Termín Název Poznámka
05.08.2019 - 08.08.2019 Zápis do studia - I ročník
18.08.2019 Zveřejnění programu předmětů pro zimní semestr
18.08.2019 Zveřejnění programu předmětů pro letní semestr
18.08.2019 Termín pro stanovení podmínek absolvování předmětu - pro zimní semestr a letní semestr
23.08.2019 - 27.08.2019 Zápis do studia - I ročník navazující
01.09.2019 Začátek akademického roku
01.09.2019 Zápis do dalšího ročníku studia Bc.-2.r., 3.r., 4.r.(PEZ), NMgr.-2.r.
01.09.2019 Datum zadání závěrečných prací - Bc. studium
01.09.2019 Datum zadání závěrečných prací - N - Ing. studium
16.09.2019 Začátek výuky v zimním semestru
24.09.2019 (08:00) Imatrikulace
30.09.2019 Podání žádosti o změnu vyučujícího ve smyslu čl.9 v zimním semestru
30.09.2019 Změny povinně volitelných a volitelných předmětů vyvolaných kolizí rozvrhu v zimním semestru
30.09.2019 Podání žádosti o uznání zkoušek nebo jiných studijních povinností ve smyslu čl.15 v zimním semestru (bakalářské a navazující magisterské studium)
14.11.2019 Slavnostní vědecká rada
25.11.2019 - 09.02.2020 Hodnocení výuky pedagogů v zimním semestru
25.11.2019 - 15.12.2019 Zadávání podkladů pro rozvrh - zimní semestr
21.12.2019 Konec výuky v zimním semestru
22.12.2019 - 05.01.2020 Vánoční prázdniny
06.01.2020 - 09.02.2020 Zkouškové období zimního semestru
10.02.2020 Kontrola studia po 1.semestru (pro I ročník) Výsledky nutno vložit do 9.2.2020.
10.02.2020 Začátek výuky v letním semestru
10.02.2020 - 15.02.2020 Verifikace údajů studentem po kontrole studia po 1. semestru
24.02.2020 Podání žádosti o změnu vyučujícího ve smyslu čl.9 v letním semestru
24.02.2020 Změny povinně volitelných a volitelných předmětů vyvolaných kolizí rozvrhu v letním semestru
24.02.2020 Podání žádosti o uznání zkoušek nebo jiných studijních povinností ve smyslu čl.15 v letním semestru (bakalářské a navazující magisterské studium)
10.03.2020 Kariéra PLUS
14.04.2020 - 31.08.2020 Hodnocení výuky pedagogů v letním semestru
03.05.2020 Konec výuky v letním semestru pro závěrečné ročníky Původní termín 19.4.2020 byl změněn kvůli nouzovému stavu v ČR.
04.05.2020 - 15.05.2020 Tvorba osobního studijního plánu studenta (OSPS - od II ročníku) Původní termín 20.4.-1.5.2020 byl změněn kvůli nouzovému stavu v ČR.
04.05.2020 - 03.06.2020 Zkouškové období – letní semestr pro závěrečné ročníky Původní termín 20.4.-13.5.2020 byl změněn kvůli nouzovému stavu v ČR.
15.05.2020 Termín odevzdání závěrečných prací - Bc. studium Původní termín 30.4.2020 byl změněn kvůli nouzovému stavu v ČR. Práce se odevzdávají pouze elektronicky.
15.05.2020 Termín odevzdání závěrečných prací - N - Ing. studium Původní termín 30.4.2020 byl změněn kvůli nouzovému stavu v ČR.
25.05.2020 - 28.06.2020 Zadávání podkladů pro rozvrh - letní semestr
31.05.2020 Konec výuky v letním semestru
01.06.2020 - 19.07.2020 Zkouškové období letního semestru
04.06.2020 Kontrola studia závěrečných ročníků (Bc. + N - Ing.) Původní termín 14.5.2020 byl změněn kvůli nouzovému stavu v ČR.
04.06.2020 - 09.06.2020 Verifikace údajů studentem po kontrole studia závěrečných ročníků (Bc. + N - Ing.) Původní termín 14.-19.5.2020 byl změněn kvůli nouzovému stavu v ČR.
22.06.2020 - 26.06.2020 Státní závěrečné zkoušky Původní termín 1.-12.6.2020 byl změněn kvůli nouzovému stavu v ČR.
20.07.2020 - 31.08.2020 Období letních prázdnin
21.07.2020 Kontrola studia po akademickém roce Původní termín 7.7.2020 byl změněn kvůli nouzovému stavu v ČR. Výsledky nutno vložit do 20.7.2020.
21.07.2020 - 26.07.2020 Verifikace údajů studentem po kontrole studia po akademickém roce Původní termín 7.-12.7.2020 byl změněn kvůli nouzovému stavu v ČR.
15.08.2020 Termín odevzdání ročního hodnocení doktoranda - Ph.D. studium
17.08.2020 - 25.08.2020 Státní závěrečná zkouška – opravný termín Původní termín 10.-14.8.2020 byl změněn kvůli nouzovému stavu v ČR.
31.08.2020 Konec akademického roku
30.09.2020 - 01.10.2020 Období promocí

Termíny pro udělování zápočtů, klasifikovaných zápočtů a zkoušek

Termín Název Poznámka
05.01.2020 Termín pro udělování zápočtů v zimním semestru
09.02.2020 Termín pro udělování klasifikovaných zápočtů v zimním semestru
03.05.2020 Termín pro udělování zápočtů v letním semestru pro závěrečné ročníky Původní termín 19.4.2020 byl změněn kvůli nouzovému stavu v ČR.
31.05.2020 Termín pro udělování zápočtů v letním semestru Původní termín 17.5.2020 byl změněn kvůli nouzovému stavu v ČR.
03.06.2020 Termín pro udělování klasifikovaných zápočtů v letním semestru pro závěrečné ročníky Původní termín 13.5.2020 byl změněn kvůli nouzovému stavu v ČR.
03.06.2020 Konečný termín pro udělování zápočtů, klas. zápočtů a zkoušek pro závěrečné ročníky Původní termín 13.5.2020 byl změněn kvůli nouzovému stavu v ČR.
19.07.2020 Termín pro udělování klasifikovaných zápočtů v letním semestru Původní termín 5.7.2020 byl změněn kvůli nouzovému stavu v ČR. Výsledky nutno vložit do 20.7.2020.
19.07.2020 Konečný termín pro udělování zápočtů, klasifikovaných zápočtů a zkoušek Původní termín 5.7.2020 byl změněn kvůli nouzovému stavu v ČR. Výsledky nutno vložit do 20.7.2020.

Státní závěrečné zkoušky – řádný termín

Termín Název Poznámka
30.04.2020 - 04.06.2020 Přihlašování ke státní závěrečné zkoušce Původní termín 30.4.-14.5.2020 byl změněn kvůli nouzovému stavu v ČR.

Státní závěrečné zkoušky – opravný termín

Termín Název Poznámka
07.07.2020 - 31.07.2020 Přihlašování ke státní závěrečné zkoušce Původní termín 7.-21.7.2020 byl změněn kvůli nouzovému stavu v ČR.
19.07.2020 Termín odevzdání přepracovaných závěrečných prací Původní termín 10.7.2020 byl změněn kvůli nouzovému stavu v ČR. Práce se odevzdávají pouze elektronicky. Oborová katedra může požadovat odevzdání prací cca s týdenním předstihem (13.7.2020) kvůli zkontrolování a udělení zápočtů (výsledky nutno vložit do 20.7.2020).

Bezpečnost v elektrotechnice

Termín Název Poznámka
16.09.2019 (12:30) Školení bezpečnosti: 1. ročník, bc., prezenční Místnost NA1
17.09.2019 (12:30) Školení bezpečnosti: 1. ročník, mgr., prezenční Místnost EC1
20.09.2019 (14:15) Školení bezpečnosti: 1. ročník, bc. + mgr., kombinovaní Místnost EC1

Přijímací řízení pro následující akademický rok

Termín Název Poznámka
01.12.2019 - 31.03.2020 Přijímací řízení pro bakalářské studium (1. kolo)
01.12.2019 - 31.03.2020 Přijímací řízení pro navazující magisterské studium (1. kolo)
01.01.2020 - 15.06.2020 Přijímací řízení pro doktorské studium (1. kolo)
25.06.2020 Přijímací zkouška (pro bakalářské studium)