Fakulta elektrotechniky a informatiky

Termín Název Poznámka
18.08.2018 Zveřejnění programu předmětů pro zimní semestr
18.08.2018 Zveřejnění programu předmětů pro letní semestr
18.08.2018 Termín pro stanovení podmínek absolvování předmětu - pro zimní semestr a letní semestr
27.08.2018 - 30.08.2018 Zápis do studia - I ročník
27.08.2018 - 29.08.2018 Zápis do studia - I ročník navazující
01.09.2018 Začátek akademického roku
01.09.2018 Zápis do dalšího ročníku studia Bc.-2.r., 3.r., 4.r.(PEZ), NMgr.-2.r.
01.09.2018 Datum zadání závěrečných prací - Bc. studium
01.09.2018 Datum zadání závěrečných prací - N - Ing. studium
17.09.2018 Začátek výuky v zimním semestru
25.09.2018 (08:00) Imatrikulace
01.10.2018 Podání žádosti o změnu vyučujícího ve smyslu čl.9 v zimním semestru
01.10.2018 Změny povinně volitelných a volitelných předmětů vyvolaných kolizí rozvrhu v zimním semestru
01.10.2018 Podání žádosti o uznání zkoušek nebo jiných studijních povinností ve smyslu čl.15 v zimním semestru (bakalářské a navazující magisterské studium)
15.11.2018 Slavnostní vědecká rada
26.11.2018 - 10.02.2019 Hodnocení výuky pedagogů v zimním semestru
26.11.2018 - 16.12.2018 Zadávání podkladů pro rozvrh - zimní semestr
22.12.2018 Konec výuky v zimním semestru
23.12.2018 - 06.01.2019 Vánoční prázdniny
07.01.2019 - 10.02.2019 Zkouškové období zimního semestru
25.01.2019 Den otevřených dveří Ostrava
11.02.2019 Kontrola studia po 1.semestru (pro I ročník) Výsledky nutno vložit do 10.2.2019.
11.02.2019 Začátek výuky v letním semestru
12.02.2019 - 16.02.2019 Verifikace údajů studentem po kontrole studia po 1. semestru
25.02.2019 Podání žádosti o změnu vyučujícího ve smyslu čl.9 v letním semestru
25.02.2019 Změny povinně volitelných a volitelných předmětů vyvolaných kolizí rozvrhu v letním semestru
25.02.2019 Podání žádosti o uznání zkoušek nebo jiných studijních povinností ve smyslu čl.15 v letním semestru (bakalářské a navazující magistrerské studium)
12.03.2019 Kariéra PLUS
28.03.2019 Slavnostní vědecká rada
08.04.2019 - 19.04.2019 Výběr oboru studentem - letní sem.
21.04.2019 Konec výuky v letním semestru pro závěrečné ročníky
22.04.2019 - 13.05.2019 Zkouškové období – letní semestr pro závěrečné ročníky
25.04.2019 Sportovní den
29.04.2019 - 10.05.2019 Tvorba osobního studijního plánu studenta (OSPS - od II ročníku)
30.04.2019 Termín odevzdání závěrečných prací - Bc. studium
30.04.2019 Termín odevzdání závěrečných prací - N - Ing. studium
14.05.2019 Kontrola studia závěrečných ročníků (Bc. + N - Ing.) Výsledky nutno vložit do 13.5.2019.
15.05.2019 - 19.05.2019 Verifikace údajů studentem po kontrole studia závěrečných ročníků (Bc. + N - Ing.)
19.05.2019 Konec výuky v letním semestru
20.05.2019 - 07.07.2019 Zkouškové období letního semestru
27.05.2019 - 07.07.2019 Hodnocení výuky pedagogů v letním semestru
27.05.2019 - 07.06.2019 Státní závěrečné zkoušky
03.06.2019 - 11.08.2019 Zadávání podkladů pro rozvrh - letní semestr
19.06.2019 - 20.06.2019 Období promocí
08.07.2019 Kontrola studia po akademickém roce Výsledky nutno vložit do 7.7.2019.
08.07.2019 - 31.08.2019 Období letních prázdnin
08.07.2019 - 26.07.2019 Mezinárodní letní škola
09.07.2019 - 13.07.2019 Verifikace údajů studentem po kontrole studia po akademickém roce
12.08.2019 - 16.08.2019 Státní závěrečná zkouška – opravný termín
15.08.2019 Termín odevzdání ročního hodnocení doktoranda - Ph.D. studium
31.08.2019 Konec akademického roku

Termíny pro udělování zápočtů, klasifikovaných zápočtů a zkoušek

Termín Název Poznámka
06.01.2019 Termín pro udělování zápočtů v zimním semestru před začátkem zkouškového období v ZS
10.02.2019 Termín pro udělování klasifikovaných zápočtů v zimním semestru do konce zkouškového období v ZS
21.04.2019 Termín pro udělování zápočtů v letním semestru pro závěrečné ročníky před začátkem zkouškového období v LS pro závěrečné ročníky
13.05.2019 Termín pro udělování klasifikovaných zápočtů v letním semestru pro závěrečné ročníky do konce zkouškového období v LS pro závěrečné ročníky
13.05.2019 Konečný termín pro udělování zápočtů, klas. zápočtů a zkoušek pro závěrečné ročníky před finální kontrolou studia
19.05.2019 Termín pro udělování zápočtů v letním semestru před začátkem zkouškového období v LS
07.07.2019 Termín pro udělování klasifikovaných zápočtů v letním semestru do konce zkouškového období v LS
07.07.2019 Konečný termín pro udělování zápočtů, klasifikovaných zápočtů a zkoušek před kontrolou studia po AR

Státní závěrečné zkoušky – opravný termín

Termín Název Poznámka
12.07.2019 Termín odevzdání přepracovaných závěrečných prací

Bezpečnost v elektrotechnice

Termín Název Poznámka
17.09.2018 (12:30) Školení bezpečnosti: 1. ročník, bc., prezenční Místnost NA1
17.09.2018 (12:30) Školení bezpečnosti: 1. ročník, mgr., prezenční Místnost NA1
18.09.2018 (12:30) Školení bezpečnosti 1.ročník B-IKT, prez. Místnost NA1
21.09.2018 (07:15) Školení bezpečnosti: 1. ročník, bc. + mgr., kombinovaní Místnost EC1
27.09.2018 (14:15) Školení bezpečnosti 1.ročník N-IKT, N-ETE, N-PES, komb. Místnost EC1

Přijímací řízení pro následující akademický rok

Termín Název Poznámka
01.12.2018 - 31.03.2019 Přijímací řízení pro bakalářské studium (1. kolo)
01.12.2018 - 31.03.2019 Přijímací řízení pro navazující magisterské studium (1. kolo)
01.01.2019 - 15.06.2019 Přijímací řízení pro doktorské studium (1. kolo)
27.06.2019 Přijímací zkouška (pro bakalářské studium)