Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Termín Název Poznámka
18.08.2020 Zveřejnění programu předmětů pro zimní semestr
18.08.2020 Zveřejnění programu předmětů pro letní semestr
18.08.2020 Termín pro stanovení podmínek absolvování předmětu - pro zimní semestr a letní semestr
01.09.2020 Začátek akademického roku
01.09.2020 Datum zadání závěrečných prací - Bc. studium
01.09.2020 Datum zadání závěrečných prací - N - Ing. studium
14.09.2020 Začátek výuky v zimním semestru
28.09.2020 Podání žádosti o změnu vyučujícího ve smyslu čl.9 v zimním semestru
28.09.2020 Změny povinně volitelných a volitelných předmětů vyvolaných kolizí rozvrhu v zimním semestru
28.09.2020 Podání žádosti o uznání zkoušek nebo jiných studijních povinností ve smyslu čl.15 v zimním semestru (bakalářské a navazující magisterské studium)
29.09.2020 (08:00) Imatrikulace
12.11.2020 Slavnostní vědecká rada
23.11.2020 - 08.02.2021 Hodnocení výuky pedagogů v zimním semestru
30.11.2020 - 20.12.2020 Zadávání podkladů pro rozvrh - zimní semestr
19.12.2020 Konec výuky v zimním semestru
20.12.2020 - 03.01.2021 Vánoční prázdniny
04.01.2021 - 06.02.2021 Zkouškové období zimního semestru
08.02.2021 Kontrola studia po 1.semestru (pro I ročník) Výsledky nutno vložit do 7.2.2021.
08.02.2021 Začátek výuky v letním semestru
08.02.2021 - 13.02.2021 Verifikace údajů studentem po kontrole studia po 1. semestru
22.02.2021 Podání žádosti o změnu vyučujícího ve smyslu čl.9 v letním semestru
22.02.2021 Změny povinně volitelných a volitelných předmětů vyvolaných kolizí rozvrhu v letním semestru
22.02.2021 Podání žádosti o uznání zkoušek nebo jiných studijních povinností ve smyslu čl.15 v letním semestru (bakalářské a navazující magisterské studium)
10.03.2021 - 12.03.2021 Kariéra PLUS (online)
25.03.2021 Slavnostní vědecká rada
05.04.2021 - 18.04.2021 Tvorba osobního studijního plánu studenta (OSPS - od II ročníku)
17.04.2021 Konec výuky v letním semestru pro závěrečné ročníky
19.04.2021 - 12.05.2021 Zkouškové období – letní semestr pro závěrečné ročníky
30.04.2021 Termín odevzdání závěrečných prací - Bc. studium
30.04.2021 Termín odevzdání závěrečných prací - N - Ing. studium
13.05.2021 Kontrola studia závěrečných ročníků (Bc. + N - Ing.)
13.05.2021 - 18.05.2021 Verifikace údajů studentem po kontrole studia závěrečných ročníků (Bc. + N - Ing.)
15.05.2021 Konec výuky v letním semestru
17.05.2021 - 03.07.2021 Zkouškové období letního semestru
23.05.2021 - 04.07.2021 Hodnocení výuky pedagogů v letním semestru
24.05.2021 - 27.06.2021 Zadávání podkladů pro rozvrh - letní semestr
31.05.2021 - 11.06.2021 Státní závěrečné zkoušky
17.06.2021 - 18.06.2021 Období promocí
04.07.2021 - 31.08.2021 Období letních prázdnin
07.07.2021 Kontrola studia po akademickém roce Výsledky nutno vložit do 6.7.2021.
07.07.2021 - 12.07.2021 Verifikace údajů studentem po kontrole studia po akademickém roce
09.08.2021 - 13.08.2021 Státní závěrečná zkouška – opravný termín
15.08.2021 Termín odevzdání ročního hodnocení doktoranda - Ph.D. studium
31.08.2021 Konec akademického roku

Termíny pro udělování zápočtů, klasifikovaných zápočtů a zkoušek

Termín Název Poznámka
03.01.2021 Termín pro udělování zápočtů v zimním semestru
06.02.2021 Termín pro udělování klasifikovaných zápočtů v zimním semestru
17.04.2021 Termín pro udělování zápočtů v letním semestru pro závěrečné ročníky
12.05.2021 Termín pro udělování klasifikovaných zápočtů v letním semestru pro závěrečné ročníky
12.05.2021 Konečný termín pro udělování zápočtů, klas. zápočtů a zkoušek pro závěrečné ročníky
15.05.2021 Termín pro udělování zápočtů v letním semestru
03.07.2021 Termín pro udělování klasifikovaných zápočtů v letním semestru
03.07.2021 Konečný termín pro udělování zápočtů, klasifikovaných zápočtů a zkoušek

Státní závěrečné zkoušky – řádný termín

Termín Název Poznámka
30.04.2021 - 13.05.2021 Přihlašování ke státní závěrečné zkoušce

Státní závěrečné zkoušky – opravný termín

Termín Název Poznámka
07.07.2021 - 21.07.2021 Přihlašování ke státní závěrečné zkoušce
09.07.2021 Termín odevzdání přepracovaných závěrečných prací

Bezpečnost v elektrotechnice

Termín Název Poznámka
14.09.2020 (12:30) Školení bezpečnosti: 1. ročník, bc., prezenční Místnost NA1
15.09.2020 (12:30) Školení bezpečnosti: 1. ročník, mgr., prezenční Místnost EC1
18.09.2020 (14:15) Školení bezpečnosti: 1. ročník, bc. + mgr., kombinovaní Místnost EC1

Přijímací řízení pro následující akademický rok

Termín Název Poznámka
01.11.2020 - 31.03.2021 Přijímací řízení pro bakalářské studium (1. kolo)
01.11.2020 - 31.03.2021 Přijímací řízení pro navazující magisterské studium (1. kolo)
01.11.2020 - 31.05.2021 Přijímací řízení pro doktorské studium (1. kolo)