Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Termín Název Poznámka
18.08.2021 Zveřejnění programu předmětů pro zimní semestr
18.08.2021 Zveřejnění programu předmětů pro letní semestr
18.08.2021 Termín pro stanovení podmínek absolvování předmětu - pro zimní semestr a letní semestr
01.09.2021 Začátek akademického roku
01.09.2021 Datum zadání závěrečných prací - Bc. studium
01.09.2021 Datum zadání závěrečných prací - N - Ing. studium
13.09.2021 Začátek výuky v zimním semestru
27.09.2021 Podání žádosti o změnu vyučujícího ve smyslu čl.9 v zimním semestru
27.09.2021 Změny povinně volitelných a volitelných předmětů vyvolaných kolizí rozvrhu v zimním semestru
27.09.2021 Podání žádosti o uznání zkoušek nebo jiných studijních povinností ve smyslu čl.15 v zimním semestru (bakalářské a navazující magisterské studium)
05.10.2021 (08:00) Imatrikulace
12.10.2021 Kariéra PLUS
11.11.2021 Slavnostní vědecká rada
22.11.2021 - 06.02.2022 Hodnocení výuky pedagogů v zimním semestru
29.11.2021 - 19.12.2021 Zadávání podkladů pro rozvrh - zimní semestr
18.12.2021 Konec výuky v zimním semestru
19.12.2021 - 02.01.2022 Vánoční prázdniny
03.01.2022 - 05.02.2022 Zkouškové období zimního semestru
07.02.2022 - 07.02.2022 Kontrola studia po 1.semestru (pro I ročník) Výsledky nutno vložit do 6.2.2022.
07.02.2022 Začátek výuky v letním semestru
07.02.2022 - 12.02.2022 Verifikace údajů studentem po kontrole studia po 1. semestru
21.02.2022 Podání žádosti o změnu vyučujícího ve smyslu čl.9 v letním semestru
21.02.2022 Změny povinně volitelných a volitelných předmětů vyvolaných kolizí rozvrhu v letním semestru
21.02.2022 Podání žádosti o uznání zkoušek nebo jiných studijních povinností ve smyslu čl.15 v letním semestru (bakalářské a navazující magisterské studium)
24.03.2022 Slavnostní vědecká rada
04.04.2022 - 17.04.2022 Tvorba osobního studijního plánu studenta (OSPS - od II ročníku)
05.04.2022 Kariéra PLUS
16.04.2022 Konec výuky v letním semestru pro závěrečné ročníky
19.04.2022 - 11.05.2022 Zkouškové období – letní semestr pro závěrečné ročníky 18.4.2022 - Velikonoční pondělí
27.04.2022 Sportovní den
30.04.2022 Termín odevzdání závěrečných prací - Bc. studium
30.04.2022 Termín odevzdání závěrečných prací - N - Ing. studium
12.05.2022 Kontrola studia závěrečných ročníků (Bc. + N - Ing.)
12.05.2022 - 17.05.2022 Verifikace údajů studentem po kontrole studia závěrečných ročníků (Bc. + N - Ing.)
14.05.2022 Konec výuky v letním semestru
16.05.2022 - 02.07.2022 Zkouškové období letního semestru
16.05.2022 - 19.06.2022 Zadávání podkladů pro rozvrh - letní semestr
23.05.2022 - 03.07.2022 Hodnocení výuky pedagogů v letním semestru
30.05.2022 - 10.06.2022 Státní závěrečné zkoušky
15.06.2022 - 16.06.2022 Období promocí
03.07.2022 - 31.08.2022 Období letních prázdnin
07.07.2022 - 07.07.2022 Kontrola studia po akademickém roce Výsledky nutno vložit do 6.7.2022. (5.7. a 6.7. - státní svátky)
07.07.2022 - 12.07.2022 Verifikace údajů studentem po kontrole studia po akademickém roce
08.08.2022 - 12.08.2022 Státní závěrečná zkouška – opravný termín
15.08.2022 Termín odevzdání ročního hodnocení doktoranda - Ph.D. studium
31.08.2022 Konec akademického roku

Termíny pro udělování zápočtů, klasifikovaných zápočtů a zkoušek

Termín Název Poznámka
02.01.2022 Termín pro udělování zápočtů v zimním semestru
05.02.2022 Termín pro udělování klasifikovaných zápočtů v zimním semestru
16.04.2022 Termín pro udělování zápočtů v letním semestru pro závěrečné ročníky
11.05.2022 Termín pro udělování klasifikovaných zápočtů v letním semestru pro závěrečné ročníky
11.05.2022 Konečný termín pro udělování zápočtů, klas. zápočtů a zkoušek pro závěrečné ročníky
14.05.2022 Termín pro udělování zápočtů v letním semestru
02.07.2022 Termín pro udělování klasifikovaných zápočtů v letním semestru
02.07.2022 Konečný termín pro udělování zápočtů, klasifikovaných zápočtů a zkoušek

Státní závěrečné zkoušky – řádný termín

Termín Název Poznámka
30.04.2022 - 12.05.2022 Přihlašování ke státní závěrečné zkoušce

Státní závěrečné zkoušky – opravný termín

Termín Název Poznámka
07.07.2022 - 20.07.2022 Přihlašování ke státní závěrečné zkoušce
08.07.2022 Termín odevzdání přepracovaných závěrečných prací

Bezpečnost v elektrotechnice

Termín Název Poznámka
17.09.2021 (14:15) Školení bezpečnosti: 1. ročník, bc., prezenční on-line, detailní pokyny budou studentům zaslány vyučujícím BvE na e-mail
17.09.2021 (14:15) Školení bezpečnosti: 1. ročník, mgr., prezenční on-line, detailní pokyny budou studentům zaslány vyučujícím BvE na e-mail
17.09.2021 (14:15) Školení bezpečnosti: 1. ročník, bc. + mgr., kombinovaní prezenčně pro bc. programy (kromě IVT a VAM), on-line pro mgr. programy, detailní pokyny budou studentům zaslány vyučujícím BvE na e-mail

Přijímací řízení pro následující akademický rok

Termín Název Poznámka
01.11.2021 - 31.03.2022 Přijímací řízení pro bakalářské studium (1. kolo) 28.2.2022 pro studijní programy v anglickém jazyce
01.11.2021 - 31.03.2022 Přijímací řízení pro navazující magisterské studium (1. kolo) 28.2.2022 pro studijní programy v anglickém jazyce
01.11.2021 - 31.05.2022 Přijímací řízení pro doktorské studium (1. kolo) 28.2.2022 pro studijní programy v anglickém jazyce