Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
  • Kontrola studia a zápis (do vyšších a opakovaných ročíků) do AR 2020/21 (Bc. studium, NMgr. studium)
  • Diplomy se vydávají na studijním odělení (po dohodnutí termínu).
  • Slavností ukončení studia (promoce) se předpokládá v termínech 30.9. (Bc.) - 1.10.2020 (NMgr.)
  • Zaplacení poplatku za promoce se doporučuje provést až v září - další informace budou doplněny.
  • Státní závěrečné zkoušky proběhnou v termínu 17.-25.8. (náhradní a opravný termín) 
  • Informace k ukončení studia absolventů FEI

  

Šablona pro psaní závěrečných prací v LaTeXu

  • Pokud pro sazbu práce použijete LaTeX, je k dispozici třída dokumentů diploma speciálně vyvinutá pro tento účel. Jejím použitím, bez vlastních úprav, splníte formální požadavky na typografickou úpravu diplomové práce. Více na stránkách Jiřího Dvorského (autor třídy Diploma).

Studijní materiál k citacím