Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
  • Kontrola studia a zápis do AR 2020/21 (Bc. studium, NMgr. studium)
  • Informace studijního oddělení k ukončení studia po absolování SZZ.
  • Vydávání diplomů absolventům v AR 2019/2020 - vydávání bude probíhat v období 7.-17.7.2020 na studijním oddělení FEI po objednání prostřednictvím rezervačního systému v IS KATIS.
  • Slavností ukončení studia (promoce) pro zájemce se předpokládá v termínech 30.9. - 1.10.2020 - další informace budou doplněny.
  • Zaplacení poplatku za promoce se doporučuje provést až v září - další informace budou doplněny.

 

 

Šablona pro psaní závěrečných prací v LaTeXu

  • Pokud pro sazbu práce použijete LaTeX, je k dispozici třída dokumentů diploma speciálně vyvinutá pro tento účel. Jejím použitím, bez vlastních úprav, splníte formální požadavky na typografickou úpravu diplomové práce. Více na stránkách Jiřího Dvorského (autor třídy Diploma).

Studijní materiál k citacím