Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Fakulta nabízí jako alternativu k vypracování bakalářské práce absolvování individuální odborné praxe studentům posledního ročníku prezenčního bakalářského studia s následujícími podmínkami:

  1. Firma poskytne fakultě prostřednictvím informačního systému NETFEI základní informace: název firmy, obor činnosti firmy, kontaktní osobu (jméno, e-mail, telefonní číslo), www stránky firmy. Dále uvede obor činnosti, popis pracovní pozice a počet nabízených míst pro studenty a jejich konzultanty (jméno, e-mail, telefonní číslo).
  2. Garant studijního programu schvaluje vhodnost firmy a odbornost pracovní pozice, kterou si student následně může zvolit pro vykonávání praxe. V případě zájmu firmy o studenta se fakulta zavazuje poskytnout firmě (se souhlasem studenta) informace o jeho průběhu studia.
  3. Individuální odbornou praxi si zajišťuje student sám, stejně jako i další náležitosti související s praxí. Fakulta do smluvního vztahu mezi firmou a studentem nevstupuje. Typ uzavřené pracovní smlouvy a výše odměny je plně v kompetenci firmy (zaměstnavatele).
  4. Student (v rámci předmětů Bakalářský projekt/seminář 1 a 2) absolvuje individuální odbornou praxi ve zvolené firmě po dobu minimálně 50 dnů. Tuto minimální dobu praxe student absolvuje v průběhu dvou semestrů (zimní, letní) posledního ročníku, rozvrh poskytuje studentovi v průběhu semestru volno ve čtvrtky a pátky.
  5. Absolvování praxe je doloženo potvrzením firmy o počtu odpracovaných dnů za každý semestr. Za jeden ze semestrů se předpokládá doložit minimálně 20 odpracovaných dnů, za oba semestry pak musí být součet minimálně 50 odpracovaných dnů. Předpokládá se standardní pracovní doba. 
  6. Praxi student zakončuje zpracováním bakalářské práce (dle předepsané osnovy práce obsahuje mj. seznam úkolů zadávaných firmou studentovi, jejich následné řešení, získané znalosti a dovednosti).
  7. Konzultant firmy zpracuje hodnocení bakalářské práce v rozsahu a struktuře dané fakultou. Hodnocení se provádí prostřednictvím informačního systému EDISON.