Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Fakulta elektrotechniky a informatiky nabízí jako alternativu k vypracování bakalářské práce, absolvování individuální odborné praxe studentům posledního ročníku prezenčního bakalářského studia s následujícími podmínkami:

  1. Individuální odborná praxe je praxe, kterou si zajišťuje student sám a garant odborné praxe pouze schvaluje vhodnost a odbornost praxe a vybraného pracoviště, které si student zvolil pro vykonání praxe. Veškeré náležitosti a související administrativní náležitosti si zajišťují studenti individuálně, fakulta nevstupuje do těchto smluvních vztahů.
  2. Uznatelnou alternativou k vypracování bakalářské práce v předmětech Bakalářský seminář 1 a 2 / Bakalářský projekt 1 a 2 je absolvování individuální odborné praxe po dobu minimálně 50 odpracovaných dnů.
  3. Tuto minimální dobu individuální odborné praxe student absolvuje v průběhu dvou semestrů (zimní, letní).
  4. Absolvování individuální odborné praxe je doloženo potvrzením o počtu odpracovaných dnů za každý semestr (za jeden ze semestrů se předpokládá doložit minimálně 20 odpracovaných dnů, za oba pak součet musí být minimálně 50 odpracovaných dnů). Formulář potvrzeníFormulář potvrzení (en)
  5. Praxe je uzavřena zpracováním bakalářské práce studentem a jeho hodnocením ze strany zaměstnavatele.
  6. Hodnocení studenta na individuální odborné praxi zpracovává zaměstnavatel v rozsahu a struktuře, které doporučila fakulta. Hodnocení se provádí prostřednictvím informačního systému EDISON.
  7. Typ uzavřené pracovní smlouvy a výše odměny je plně v kompetenci zaměstnavatele.
  8. V případě zájmu firmy, kterou si student vybral se fakulta zavazuje poskytnout firmě, se souhlasem studenta informace o jeho průběhu studia.
  9. Firma poskytne fakultě základní informace pro zařazení do databáze firem nabízejících možnost absolvování individuální odborné praxe studentů: Název firmy – obor činnosti firmy – kontaktní osoba (jméno, mail, tel. číslo) – www stránky firmy - počet nabízených míst – obor činností studenta ve firmě – jméno kontultanta (osoba starající se o studenta, kontakt – mail, tel. číslo).
  10. Další informace v případě nutnosti podá paní Yveta Geletičová. Pište, prosím, na e-mail: .

Pokyny k odborné praxi 2022/2023

Pokyny k odborné praxi 2021/2022

Formulář potvrzení o počtu odpracovaných dní: cz (docx)cz (pdf), en (docx), en (pdf)

Seznam firem - Od AR 2013/2014 je seznam firem evidován v IS KatIS