Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Přijímací řízení pro akademický rok 2022/2023

 • Přestupy mezi jednotlivými studijními programy nejsou možné!
 • Uznávání zahraničního vzdělání.
 • Potvrzení Medium of instruction potvrzuje jazyk používaný při výuce v zahraničí.
 • Jazykové zkoušky provádí také Institut jazyků VŠB-TUO.
 • VŠB-TUO má poradenské centrum Bez bariér pro uchazeče se pecifickými potřebami.
 • Maximální velikost jedné přílohy je 5 MB.
 • Ukončení přijímacího řízení pro všechna kola přijímacího řízení včetně lhůt na odvolání se předpokládá 30. 10. 2022.
 • Pro dotazy k přijímacímu řízení upřednostňujeme komunikaci přes online chat (v pravém dolním rohu), kde můžete zanechat vzkaz i když referentka právě online není.
 • Od 4.2.2022 je platný a účinný nový Statut VŠB-TUO, kterým se od akademického roku 2022/2023 mění poplatek za studium ve studijním programu uskutečňovaném v cizím jazyce, a to:
  • za každý semestr 50 000 Kč v bakalářském studijním programu,
  • za každý semestr 50 000 Kč v navazujícím magisterském studijním programu,
  • za každý semestr 500 Kč v doktorském studijním programu.
 • V souladu se zákonem č. 67/2022 Sb. o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace mohou cizinci, kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v České republice, nahradit doklady o předchozím vzdělání čestným prohlášením. Na základě Opatření rektora TUO_PRI_22_009 ze dne 28.3.2022 jsou tito uchazeči osvobozeni od poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením do studia a studenti jsou osvobozeni od poplatku za studium v cizím jazyce. V tomto případě je nutno k elektronické přihlášce doložit:
  • Příloha A: sken pasu a víza, kterým uchazeč prokazuje, že je mu poskytnuta dočasná ochrana v České republice, což je buď speciální vízum (kód D/VS/U) nebo dočasná ochrana (kód D/DO/667, 668 nebo 669).
  • Příloha B: čestné prohlášení o středoškolském vzdělání (uchazeči do bakalářského studia),
  • Příloha C: čestné prohlášení o vysokoškolském vzdělání (uchazeči do navazujícího magisterského nebo doktorského studia),
  • Doklady A+B nebo A+C vkládejte společně do přílohy o dosaženém vzdělání.

 

Ukončené přijímací řízení pro akademický rok 2021/2022

Ukončené přijímací řízení pro akademický rok 2020/2021

Ukončené přijímací řízení pro akademický rok 2019/2020