Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Přijímací řízení pro akademický rok 2020/2021

 
Změny v přijímacím řízení schválené Akademickým senátem fakulty

 • Pro bakalářské studium
  • Přijímací zkouška bude automaticky prominuta všem uchazečům.
  • Přílohy elektronické přihlášky je nutné doložit:
   • v 1. kole do 28. 7. 2020 (původní termín byl 19. 6. 2020),
   • ve 2. kole do 31. 7. 2020 (původní termín byl 30. 6. 2020).
 • Pro navazující magisterské studium
  • Přílohy elektronické přihlášky je nutné doložit:
   • v 1. kole do 28. 7. 2020 (původní termín byl 15. 7. 2020) u programů v českém jazyce,
   • ve 2. kole do 31. 7. 2020 (původní termín byl 15. 7. 2020).
 •  Pro doktorské studium
  •  Přílohy elektronické přihlášky je nutné doložit:
   • v 1. kole do 31. 7. 2020 (původní termín byl 15. 7. 2020).

 

Přestupy mezi jednotlivými studijními programy nejsou možné!

(Ukončení přijímacího řízení pro všechna kola přijímacího řízení včetně lhůt na odvolání se předpokládá 30. 10. 2020.)

 

Ukončené přijímací řízení pro akademický rok 2019/2020