VŠB-TUO VŠB – Technická univerzita Ostrava FEI Fakulta elektrotechniky a informatiky

Přijímací řízení pro akademický rok 2019/2020

 • Fakulta čeká na udělení akreditace nebo přidělení čísla pro níže uvedené studijní programy: 
  • Aplikovaná elektronika (nahradí obor Aplikovaná elektronika)
  • Aplikovaná fyzika (nový studijní program)
  • Biomedicínská technika (nahradí obor Biomedicínský technik)
  • Elektroenergetika (nahradí obor Elektroenergetika)
  • Informatika (nahradí obor Informatika a výpočetní technika)
  • Mobilní technologie (nahradí obor Mobilní technologie)
  • Projektování elektrických systémů a technologií (nahradí program Projektování elektrických zařízení)
  • Řídicí a informační systémy (nahradí obor Řídicí a informační systémy)
  • Telekomunikační technika (nahradí obor Telekomunikační technika)
  • Výpočetní a aplikovaná matematika (nahradí obor Výpočetní matematika)
 • Studenti budou po přijetí ke studiu zapsáni do těchto nových studijních programů

 

 • Fakulta čeká na udělení akreditace nebo přidělení čísla pro níže uvedené studijní programy:
  • Aplikovaná elektronika (nahradí obor Aplikovaná elektronika)
  • Aplikovaná fyzika (nový studijní program)
  • Biomedicínské inženýrství (nahradí obor Biomedicínské inženýrství)
  • Elektroenergetika (nahradí obor Elektroenergetika)
  • Informační a komunikační bezpečnost (nahradí obor Informační a komunikační bezpečnost)
  • Průmysl 4.0 (nový studijní program)
  • Řídicí a informační systémy (nahradí obor Řídicí a informační systémy)
  • Výpočetní a aplikovaná matematika (nahradí obor Výpočetní matematika) se specializacemi:
   • Aplikovaná matematika
   • Výpočetní metody a HPC
 • Studenti budou po přijetí ke studiu zapsáni do těchto nových studijních programů

 

 • Přijímací řízení (Ph.D.) - 1. kolo (pdf) - PŘ bude otevřeno od 1. 1. 2019
  • Témata doktorských disertačních prací
 • Fakulta dále čeká na udělení akreditace pro níže uvedené studijní programy:
  • Elektroenergetika
  • Informatika
  • Výpočetní vědyUkončené podávání přihlášek v rámci přijímací řízení pro akademický rok 2018/2019