Přijímací řízení pro akademický rok 2019/2020

 

 • Fakulta již zařadila do přijímacího řízení nově akreditované studijní programy:
  • Aplikovaná elektronika (nahradí obor Aplikovaná elektronika)
  • Aplikovaná fyzika (nový studijní program)
  • Biomedicínské inženýrství (nahradí obor Biomedicínské inženýrství)
  • Elektroenergetika (nahradí obor Elektroenergetika)
  • Řídicí a informační systémy (nahradí obor Řídicí a informační systémy)
  • Výpočetní a aplikovaná matematika (nahradí obor Výpočetní matematika) zařazen do přijímacího řízení se specializacemi:
   • Aplikovaná matematika
   • Výpočetní metody a HPC
 • V případě včasného neudělení akreditace pro nové studijní programy má fakulta platné akreditace studijních oborů do konce roku 2024.
 • V případě, kdy je nabízen jak studijní obor, tak i studijní program, žádáme uchazeče o zvolení studijního programu.
 • Fakulta čeká na udělení akreditace nebo přidělení čísla pro níže uvedené studijní programy:
  • Informační a komunikační bezpečnost (nahradí obor Informační a komunikační bezpečnost)
  • Průmysl 4.0 (nový studijní program)
 • Studenti přihlášení na původní obory budou po přijetí ke studiu zapsáni do nových studijních programů.

 

 • Fakulta již zařadila do přijímacího řízení i nově akreditované studijní programy:
  • Elektroenergetika
  • Informatika
 • Fakulta ještě čeká na udělení akreditace pro studijní program:  
  • Výpočetní vědy (prozatím tento studijní program naleznete pod univerzitními studijními programy)

 

 

Ukončené podávání přihlášek v rámci přijímací řízení pro akademický rok 2019/2020