Přijímací řízení pro akademický rok 2019/2020

 

 • Fakulta čeká na udělení akreditace nebo přidělení čísla pro níže uvedené studijní programy:
  • Aplikovaná elektronika (nahradí obor Aplikovaná elektronika) - studijní program je již zařazen do přijímacího řízení!
  • Aplikovaná fyzika (nový studijní program)
  • Biomedicínské inženýrství (nahradí obor Biomedicínské inženýrství)
  • Elektroenergetika (nahradí obor Elektroenergetika)
  • Informační a komunikační bezpečnost (nahradí obor Informační a komunikační bezpečnost)
  • Průmysl 4.0 (nový studijní program)
  • Řídicí a informační systémy (nahradí obor Řídicí a informační systémy)
  • Výpočetní a aplikovaná matematika (nahradí obor Výpočetní matematika) - studijní program je již zařazen do přijímacího řízení se specializacemi:
   • Aplikovaná matematika
   • Výpočetní metody a HPC
 • Studenti budou po přijetí ke studiu zapsáni do těchto nových studijních programů

 

 • Fakulta dále čeká na udělení akreditace pro níže uvedené studijní programy:
  • Elektroenergetika - akreditace udělena
  • Informatika - akreditace udělena
  • Výpočetní vědyUkončené podávání přihlášek v rámci přijímací řízení pro akademický rok 2018/2019