Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Přijímací řízení pro akademický rok 2021/2022  

 • Přestupy mezi jednotlivými studijními programy nejsou možné!
 • Uznávání zahraničního vzdělání
 • Jazykové zkoušky provádí také Institut jazyků VŠB-TUO
 • Maximální velikost jedné přílohy je 5 MB.
 • Ukončení přijímacího řízení pro všechna kola přijímacího řízení včetně lhůt na odvolání se předpokládá 30. 10. 2021.
 • Pro dotazy k přijímacímu řízení upřednostňujeme komunikaci přes online chat (v pravém dolním rohu), kde můžete zanechat vzkaz i když referentka právě online není.

 

 • Přijímací řízení (Bc.) - 1. kolo (pdf), 2. kolo (pdf), 3. kolo (pdf) - podávání přihlášek bylo ukončeno
 • Změny v přijímacím řízení schválené Akademickým senátem fakulty (termín pro vložení maturitního vysvědčení byl pro 1.kolo přijímacího řízení posunut na 15.7.2021)
 • Fakulta akceptuje maturitní vysvědčení, které prokazuje ukončení SŠ maturitní zkouškou, bez ohledu na její obsah.
 • V případě, že v požadovaném termínu nestihnete doložit maturitní vysvědčení nebo posouzení zahraničního vzdělání, musíte do přihlášky vložit čestné prohlášení (doc), a to jako povinnou přílohu „Doklad o předchozím vzdělání“ nejpozději v termínu uvedeném v přijímacím řízení pro daný typ přílohy.

   

 • Přijímací řízení (Ph.D.) - 1. kolo (pdf), 2. kolo (pdf) - podávání přihlášek bylo ukončeno
  • Témata doktorských disertačních prací
  • V případě, že v požadovaném termínu nestihnete doložit diplom a dodatek k diplomu nebo posouzení zahraničního vzdělání, musíte do přihlášky vložit čestné prohlášení (doc), a to jako povinnou přílohu „Doklad o předchozím vzdělání“ nejpozději v termínu uvedeném v přijímacím řízení pro daný typ přílohy.

 

 Ukončené přijímací řízení pro akademický rok 2020/2021

Ukončené přijímací řízení pro akademický rok 2019/2020