Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Zápis do akademického roku 2022/2023

 • Před samotným elektronickým zápisem (který provádí studijní oddělení) musí uchazeč udělit souhlas se zápisem prostřednictvím informačního systému!
 • V aplikaci elektronické přihlášky je u dané přihlášky tlačítko „Souhlas se zápisem“, které je zapotřebí potvrdit.

Bakalářské studium:

 • Pro 1. kolo přijímacího řízení je nutné udělit souhlas se zápisem nejpozději do 31.7.2022.
 • Pro 2. kolo přijímacího řízení je nutné udělit souhlas se zápisem nejpozději do 31.8.2022.

Prezentace studijního oddělení proběhne 9.9.2022 od 9:00 on-line v prostředí MS Teams, detailní informace budou zaslány e-mailem začátkem září.

Navazující magisterské studium:

 • Pro 1. kolo přijímacího řízení je nutné udělit souhlas se zápisem nejpozději do 15.8.2022.
 • Pro 2. kolo přijímacího řízení je nutné udělit souhlas se zápisem nejpozději do 10.9.2022.
 • Tvorba OSP (pro 1. kolo přijímacího řízení) bude otevřena v IS EDISON od 1.8.2022 do 21.8.2022.
 • Další změny v OSP (včetně tvorby OSP pro 2. kolo přijímacího řízení) je nutné řešit s tajemníkem profilové katedry.

Doktorské studium:

 • Pro 1. kolo přijímacího řízení je nutné udělit souhlas se zápisem nejpozději do 15.9.2022.
 • Pro 2. kolo přijímacího řízení je nutné udělit souhlas se zápisem nejpozději do 30.9.2022.

 

 

Informace pro cizince zapsané v českých studijních programech:

 • Vzhledem k tomu, že výuka v zimním semestru začíná 19.9.2022, bude u cizinců v bakalářském a navazujícím magisterském studiu akceptována neúčast na výuce maximálně první 2 týdny semestru, tzn. nejpozději do konce září 2022. Po tomto termínu již nemusí být studentům umožněna aktivní výuky ve cvičeních a předměty, do kterých nenastoupí včas žádný zahraniční student, nemusí být otevřeny vůbec (přednášky i cvičení). Záleží na konkrétních podmínkách jednotlivých předmětů.
 • Cizinci zapsání do doktorského studia musí být přítomni na fakultě nejpozději do konce října 2022.

 

  Enrollment in the academic year 2022/2023