Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Fakulta elektrotechniky a informatiky nabízí studium v bakalářských, navazujících magisterských i doktorských studijních programech. Studijní programy se mohou dělit na specializace nebo zaměření, dobíhající programy se ještě mohou dělit na obory. Většina programů (ev. oborů) je vyučována jak v prezenční, tak v kombinované formě studia. Kombinované studium je organizováno jednou za 14 dní v pátek (na počátku studia také v sobotu). Většinu programů jsme schopni nabídnout také studentům se specifickými potřebami. Fakulta rovněž nabízí výuku programů v angličtině (pouze v prezenčí formě studia), toto studium je zpoplatněno dle Statutu VŠB-TUO.

Bakalářské studium je tříleté, absolvent získává akademický titul bakalář (Bc.). Navazující magisterské studium je dvouleté, absolvent získává akademický titul inženýr (Ing.). Do navazující magisterského studia mohou bý přijati absolventi bakalářského studia stejného nebo příbuzného studijního programu (ev. oboru). Doktorské studium je čtyřleté, absolvent získává akademický titul doktor (Ph.D. uváděno za jménem). Toto studium navazuje na ukončené magisterské studium, a student v něm prokazuje schopnost samostatné vědecké práce.

Studijní specializace Výpočetní metody a HPC

Profese

  • Programátor – specialista
  • Datový analytik
  • Pracovník vědy a výzkumu
Fakulta Fakulta elektrotechniky a informatiky
Studijní program Výpočetní a aplikovaná matematika
Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
Kód specializace S02
Název specializace česky Výpočetní metody a HPC
Název specializace anglicky Computational Methods and HPC
Standardní délka studia 2 roky
Katedra Katedra aplikované matematiky
Zodpovědná osoba prof. RNDr. Jiří Bouchala, Ph.D.