Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Fakulta elektrotechniky a informatiky nabízí studium v bakalářských, navazujících magisterských i doktorských studijních programech. Studijní programy se mohou dělit na specializace nebo zaměření, dobíhající programy se ještě mohou dělit na obory. Většina programů (ev. oborů) je vyučována jak v prezenční, tak v kombinované formě studia. Kombinované studium je organizováno jednou za 14 dní v pátek (na počátku studia také v sobotu). Většinu programů jsme schopni nabídnout také studentům se specifickými potřebami. Fakulta rovněž nabízí výuku programů v angličtině (pouze v prezenčí formě studia), toto studium je zpoplatněno dle Statutu VŠB-TUO.

Bakalářské studium je tříleté, absolvent získává akademický titul bakalář (Bc.). Navazující magisterské studium je dvouleté, absolvent získává akademický titul inženýr (Ing.). Do navazující magisterského studia mohou bý přijati absolventi bakalářského studia stejného nebo příbuzného studijního programu (ev. oboru). Doktorské studium je čtyřleté, absolvent získává akademický titul doktor (Ph.D. uváděno za jménem). Toto studium navazuje na ukončené magisterské studium, a student v něm prokazuje schopnost samostatné vědecké práce.

Studijní obor Informatika a výpočetní technika

Informace pro uchazeče

Cílem dvouletého magisterského oboru Informatika a výpočetní technika je vychovat inženýra připraveného na uplatnění v oblasti vytváření a správy nejrůznějších rozsáhlých a náročných softwarových produktů, na uplatnění v oblasti vytváření a správy výpočetních systémů a počítačových sítí, na uplatnění v oblasti výroby počítačů a jejich komponent, a konečně také na uplatnění v oblasti obchodu, vzdělávání a poskytování IT služeb. Kromě znalostí zajišťujících dobré uplatnění v praxi jsou posluchači vzděláváni i v odpovídajících oblastech teoretických, což umožňuje jejich uplatnění také ve výzkumu a vývoji. Posluchači mohou pokračovat ve studiu doktorském.
Detailní informace
Fakulta Fakulta elektrotechniky a informatiky
Studijní program Informační a komunikační technologie
Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
angličtina
Kód oboru 2612T025
Název oboru česky Informatika a výpočetní technika
Název oboru anglicky Computer Science and Technology
Standardní délka studia 2 roky
Garantující katedra Katedra informatiky
Garant prof. RNDr. Václav Snášel, CSc.
Klíčová slova počítačové systémy a sítě
algoritmicky a výpočetně náročné úlohy
softwarové inženýrství
informační a databázové systémy
umělá inteligence