Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Fakulta elektrotechniky a informatiky nabízí studium v bakalářských, navazujících magisterských i doktorských studijních programech. Studijní programy se mohou dělit na specializace nebo zaměření, dobíhající programy se ještě mohou dělit na obory. Většina programů (ev. oborů) je vyučována jak v prezenční, tak v kombinované formě studia. Kombinované studium je organizováno jednou za 14 dní v pátek (na počátku studia také v sobotu). Většinu programů jsme schopni nabídnout také studentům se specifickými potřebami. Fakulta rovněž nabízí výuku programů v angličtině (pouze v prezenčí formě studia), toto studium je zpoplatněno dle Statutu VŠB-TUO.

Bakalářské studium je tříleté, absolvent získává akademický titul bakalář (Bc.). Navazující magisterské studium je dvouleté, absolvent získává akademický titul inženýr (Ing.). Do navazující magisterského studia mohou bý přijati absolventi bakalářského studia stejného nebo příbuzného studijního programu (ev. oboru). Doktorské studium je čtyřleté, absolvent získává akademický titul doktor (Ph.D. uváděno za jménem). Toto studium navazuje na ukončené magisterské studium, a student v něm prokazuje schopnost samostatné vědecké práce.

Studijní obor Telekomunikační technika

Informace pro uchazeče

Magisterský obor Telekomunikační technika je dvouletý a navazuje na stejnojmenný bakalářský obor. Absolvent oboru rozvíjí své dovednosti a znalosti v souladu se základními cíli, kterými jsou: Získání hlubokých znalostí v jednom ze zaměření Telekomunikační techniku a multimédia, Optické komunikace, Radiové komunikace a Aplikovaná elektronika v telekomunikacích, kde se setká v řadě případů s jedinečnou technikou a sw v ČR. Uplatnění ve firmách a společnostech, se kterými katedra úzce spolupracuje a získání znalostí pro vlastní podnikání v oboru. Rozvíjení všeobecného vzdělání a měkkých dovedností tak, aby měl absolvent usnadněn vstup do praxe.
Detailní informace
Fakulta Fakulta elektrotechniky a informatiky
Studijní program Informační a komunikační technologie
Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
angličtina
Kód oboru 2601T013
Název oboru česky Telekomunikační technika
Název oboru anglicky Telecommunication Technology
Standardní délka studia 2 roky
Garantující katedra Katedra telekomunikační techniky
Garant prof. RNDr. Vladimír Vašinek, CSc.
Klíčová slova telekomunikace a multimédia
optické komunikace a fotonika
aplikovaná elektronika v telekomunikacích
mobilní technologie
radiové komunikace