Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Fakulta elektrotechniky a informatiky nabízí studium v bakalářských, navazujících magisterských i doktorských studijních programech. Studijní programy se mohou dělit na specializace nebo zaměření, dobíhající programy se ještě mohou dělit na obory. Většina programů (ev. oborů) je vyučována jak v prezenční, tak v kombinované formě studia. Kombinované studium je organizováno jednou za 14 dní v pátek (na počátku studia také v sobotu). Většinu programů jsme schopni nabídnout také studentům se specifickými potřebami. Fakulta rovněž nabízí výuku programů v angličtině (pouze v prezenčí formě studia), toto studium je zpoplatněno dle Statutu VŠB-TUO.

Bakalářské studium je tříleté, absolvent získává akademický titul bakalář (Bc.). Navazující magisterské studium je dvouleté, absolvent získává akademický titul inženýr (Ing.). Do navazující magisterského studia mohou bý přijati absolventi bakalářského studia stejného nebo příbuzného studijního programu (ev. oboru). Doktorské studium je čtyřleté, absolvent získává akademický titul doktor (Ph.D. uváděno za jménem). Toto studium navazuje na ukončené magisterské studium, a student v něm prokazuje schopnost samostatné vědecké práce.

Studijní obor Mobilní technologie

Informace pro uchazeče

Dvouletý magisterský studijní obor Mobilní technologie je zařazen ve studijním programu Komunikační a informační technologie a je zaměřen na perspektivní oblast bezdrátových sítí a rádiové techniky. Absolventi v rámci studia rozvíjejí své znalosti především v oblastech mobilních sítí, rádiové techniky a SW návrhu aplikací pro mobilní zařízení, z čehož vyplývá I oblast prioritního uplatnění absolventů studia v podobě techniků mobilních sítí a vývojových pracovníků v oblasti návrhu a tvorby programového vybavení mobilních zařízení. Absolventi mají možnost pokračovat v doktorském studiu.
Detailní informace
Fakulta Fakulta elektrotechniky a informatiky
Studijní program Informační a komunikační technologie
Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
angličtina
Kód oboru 2612T059
Název oboru česky Mobilní technologie
Název oboru anglicky Mobile Technology
Standardní délka studia 2 roky
Garantující katedra Katedra telekomunikační techniky
Garant prof. Ing. Miroslav Vozňák, Ph.D.
Klíčová slova mobilní sítě
rádiová technika
programové vybavení mobilních zařízení
bezdrátové sítě
komunikační technologie