Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Fakulta elektrotechniky a informatiky nabízí studium v bakalářských, navazujících magisterských i doktorských studijních programech. Studijní programy se mohou dělit na specializace nebo zaměření, dobíhající programy se ještě mohou dělit na obory. Většina programů (ev. oborů) je vyučována jak v prezenční, tak v kombinované formě studia. Kombinované studium je organizováno jednou za 14 dní v pátek (na počátku studia také v sobotu). Většinu programů jsme schopni nabídnout také studentům se specifickými potřebami. Fakulta rovněž nabízí výuku programů v angličtině (pouze v prezenčí formě studia), toto studium je zpoplatněno dle Statutu VŠB-TUO.

Bakalářské studium je tříleté, absolvent získává akademický titul bakalář (Bc.). Navazující magisterské studium je dvouleté, absolvent získává akademický titul inženýr (Ing.). Do navazující magisterského studia mohou bý přijati absolventi bakalářského studia stejného nebo příbuzného studijního programu (ev. oboru). Doktorské studium je čtyřleté, absolvent získává akademický titul doktor (Ph.D. uváděno za jménem). Toto studium navazuje na ukončené magisterské studium, a student v něm prokazuje schopnost samostatné vědecké práce.

Studijní program Informační a komunikační technologie

Informace pro uchazeče

Cílem studia ve dvouletém magisterském studijním programu Informatika a komunikační technika je vychovat inženýra s velmi dobrým teoretickým základem, který je doplněn praktickými znalostmi a dovednostmi ve zvolené oblasti. Absolvent je schopen samostatně řešit i náročné problémy; je schopen sledovat a hodnotit vývoj ve své oblasti a aplikovat jeho výsledky; nachází rovněž uplatnění v oblasti vědy a výzkumu. Magisterský studijní program Informační a komunikační technologie zahrnuje následující studijní obory: Výpočetní matematika, Telekomunikační technika, Informatika a výpočetní technika, Mobilní technologie, Informační a komunikační bezpečnost.
Detailní informace
Fakulta Fakulta elektrotechniky a informatiky
Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
angličtina
Kód programu N2647
Název programu česky Informační a komunikační technologie
Název programu anglicky Information and Communication Technology
Standardní délka studia 2 roky
Garantující katedra Katedra informatiky
Garant prof. RNDr. Václav Snášel, CSc.
Klíčová slova informační a komunikační bezpečnost
mobilní technologie
informatika a výpočetní technika
telekomunikační technika
výpočetní matematika