Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Fakulta elektrotechniky a informatiky nabízí studium v bakalářských, navazujících magisterských i doktorských studijních programech. Studijní programy se mohou dělit na specializace nebo zaměření, dobíhající programy se ještě mohou dělit na obory. Většina programů (ev. oborů) je vyučována jak v prezenční, tak v kombinované formě studia. Kombinované studium je organizováno jednou za 14 dní v pátek (na počátku studia také v sobotu). Většinu programů jsme schopni nabídnout také studentům se specifickými potřebami. Fakulta rovněž nabízí výuku programů v angličtině (pouze v prezenčí formě studia), toto studium je zpoplatněno dle Statutu VŠB-TUO.

Bakalářské studium je tříleté, absolvent získává akademický titul bakalář (Bc.). Navazující magisterské studium je dvouleté, absolvent získává akademický titul inženýr (Ing.). Do navazující magisterského studia mohou bý přijati absolventi bakalářského studia stejného nebo příbuzného studijního programu (ev. oboru). Doktorské studium je čtyřleté, absolvent získává akademický titul doktor (Ph.D. uváděno za jménem). Toto studium navazuje na ukončené magisterské studium, a student v něm prokazuje schopnost samostatné vědecké práce.

Studijní program Informatika

Informace pro uchazeče

Absolvent bakalářského programu Informatika je profesionál se znalostmi a dovednostmi, které odpovídají mezinárodně uznávaným standardům a které mu poskytují velmi dobrou orientaci na vyvíjejícím se trhu práce. Ve výuce je velmi pečlivě vyvážen poměr mezi znalostmi a dovednostmi, a to i s ohledem na individuální zájem studenta. I přesto, že se stále objevují a prosazují nové technologie, odborné zázemí absolventa bakalářského studia poskytuje vynikající potenciál dalšího odborného růstu potřebného pro adaptaci na nové směry technologického vývoje i schopnost být po studiu úspěšný. V případě hlubšího zájmu o obor je absolvent bakalářského programu připraven pro pokračování v magisterském stupni studijního programu Informatika.

Profese

 • Developer (vývojář, programátor)
 • System Administrator
 • Incident manažer
 • Technická podpora
 • IT analytik
 • Tester

Dovednosti

 • JavaScript (jQuery)
 • Objektově orientované programování
 • JavaEE
 • Paralelní zpracování dat
 • Algoritmy a datové struktury
 • JDBC, ADO.NET
 • Programování aplikací
 • Java
 • OpenGL
 • Spring
 • Scrum
 • JAVA SE
 • Vývoj weobvých aplikací
 • Softwarová analýza
 • RTOS
 • Funkční/datová analýza informačních systémů
 • Penetrační testování
 • Android
 • Softwarové návrhové vzory
 • OpenCV
 • PHP
 • Blender
 • Bootstrap
 • Vývoj backend / frontend
 • JPA
 • Windows
 • SQL
 • Testování software (MGR)
 • Fyzický návrh databáze
 • RUP
 • HPC programování
 • PostgreSQL
 • Znalost trendů webových aplikací
 • Objektová analýza
 • Linux
 • Datová analýza
 • PyTorch
 • HTML, CSS
 • Fortran
 • Angular.js
 • C/C++
 • BPMN
 • Unreal Engine
 • Business intelligence
 • ICT bezpečnost
 • Data warehousing
 • Provoz datových center
 • AJAX
 • Návrh a implementace datové vrstvy
 • Cordova
 • React
 • Softwarový vývoj
 • Haskell
 • IOS
 • JSF
 • ISO 27000
 • Softwarová architektura
 • UML
 • UX design/designer
 • Microsoft SQL Server, T-SQL
 • Administrace počítačových sítí
 • Vektorová grafika
 • Digitální zpracování obrazu
 • Maven
 • Programovací techniky (C, Java…)
 • OpenFOAM
 • GIT
 • x86 Assembler
 • COBIT
 • PETSc
 • MPI
 • Django
 • Procesní analýza
 • ITIL
 • OLAP
 • Oracle
 • Python
 • OpenMP
 • Vývoj informačního systému
 • Vývoj software
 • Dlib
 • .NET
 • Administrace OS (Windows / Linux)
 • JUnit
 • CUDA
 • Objektový návrh software
 • Network technologies
 • Projektové řízení
 • Modelovací nástroje
 • Paralelní programování
 • TensorFlow
 • PL/SQL
Detailní informace
Fakulta Fakulta elektrotechniky a informatiky
Typ studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
Kód programu B0613A140014
Název programu česky Informatika
Název programu anglicky Computer Science
Standardní délka studia 3 roky
Garantující katedra Katedra informatiky
Garant doc. Mgr. Miloš Kudělka, Ph.D.
Klíčová slova inteligentní systémy
počítačová grafika
softwarové inženýrství
počítačové systémy a databáze
návrh a vývoj software