Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Fakulta elektrotechniky a informatiky nabízí studium v bakalářských, navazujících magisterských i doktorských studijních programech. Studijní programy se mohou dělit na specializace nebo zaměření, dobíhající programy se ještě mohou dělit na obory. Většina programů (ev. oborů) je vyučována jak v prezenční, tak v kombinované formě studia. Kombinované studium je organizováno jednou za 14 dní v pátek (na počátku studia také v sobotu). Většinu programů jsme schopni nabídnout také studentům se specifickými potřebami. Fakulta rovněž nabízí výuku programů v angličtině (pouze v prezenčí formě studia), toto studium je zpoplatněno dle Statutu VŠB-TUO.

Bakalářské studium je tříleté, absolvent získává akademický titul bakalář (Bc.). Navazující magisterské studium je dvouleté, absolvent získává akademický titul inženýr (Ing.). Do navazující magisterského studia mohou bý přijati absolventi bakalářského studia stejného nebo příbuzného studijního programu (ev. oboru). Doktorské studium je čtyřleté, absolvent získává akademický titul doktor (Ph.D. uváděno za jménem). Toto studium navazuje na ukončené magisterské studium, a student v něm prokazuje schopnost samostatné vědecké práce.

Studijní program Informatika

Informace pro uchazeče

Absolvent bakalářského programu Informatika je profesionál se znalostmi a dovednostmi, které odpovídají mezinárodně uznávaným standardům a které mu poskytují velmi dobrou orientaci na vyvíjejícím se trhu práce. Ve výuce je velmi pečlivě vyvážen poměr mezi znalostmi a dovednostmi, a to i s ohledem na individuální zájem studenta. I přesto, že se stále objevují a prosazují nové technologie, odborné zázemí absolventa bakalářského studia poskytuje vynikající potenciál dalšího odborného růstu potřebného pro adaptaci na nové směry technologického vývoje i schopnost být po studiu úspěšný. V případě hlubšího zájmu o obor je absolvent bakalářského programu připraven pro pokračování v magisterském stupni studijního programu Informatika.

Profese

 • Developer (vývojář, programátor)
 • IT analytik
 • Tester
 • Incident manažer
 • System Administrator
 • Technická podpora

Dovednosti

 • Paralelní zpracování dat
 • Business intelligence
 • Softwarový vývoj
 • HTML, CSS
 • x86 Assembler
 • Blender
 • Softwarová architektura
 • HPC programování
 • Vývoj informačního systému
 • COBIT
 • OpenCV
 • Datová analýza
 • Data warehousing
 • C/C++
 • ICT bezpečnost
 • Maven
 • Algoritmy a datové struktury
 • Objektová analýza
 • Procesní analýza
 • PETSc
 • JavaEE
 • Softwarové návrhové vzory
 • .NET
 • Linux
 • OpenGL
 • Angular.js
 • OpenFOAM
 • Unreal Engine
 • GIT
 • Java
 • Modelovací nástroje
 • Administrace počítačových sítí
 • Penetrační testování
 • IOS
 • Objektový návrh software
 • Django
 • SQL
 • Fyzický návrh databáze
 • AJAX
 • Fortran
 • Windows
 • MPI
 • UX design/designer
 • CUDA
 • ISO 27000
 • OpenMP
 • PostgreSQL
 • JavaScript (jQuery)
 • UML
 • Dlib
 • Vývoj software
 • Microsoft SQL Server, T-SQL
 • Provoz datových center
 • Funkční/datová analýza informačních systémů
 • Návrh a implementace datové vrstvy
 • Digitální zpracování obrazu
 • Paralelní programování
 • Python
 • Spring
 • React
 • Android
 • Administrace OS (Windows / Linux)
 • Vývoj backend / frontend
 • ITIL
 • Cordova
 • JAVA SE
 • JDBC, ADO.NET
 • Bootstrap
 • Testování software (MGR)
 • Objektově orientované programování
 • Vývoj weobvých aplikací
 • Scrum
 • OLAP
 • Projektové řízení
 • TensorFlow
 • Programování aplikací
 • BPMN
 • PHP
 • JUnit
 • RTOS
 • Haskell
 • Vektorová grafika
 • Network technologies
 • JPA
 • Programovací techniky (C, Java…)
 • Oracle
 • PyTorch
 • JSF
 • Znalost trendů webových aplikací
 • RUP
 • PL/SQL
 • Softwarová analýza
Detailní informace
Fakulta Fakulta elektrotechniky a informatiky
Typ studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
Kód programu B0613A140014
Název programu česky Informatika
Název programu anglicky Computer Science
Standardní délka studia 3 roky
Garantující katedra Katedra informatiky
Garant doc. Mgr. Miloš Kudělka, Ph.D.
Klíčová slova inteligentní systémy
počítačová grafika
softwarové inženýrství
počítačové systémy a databáze
návrh a vývoj software