Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Fakulta elektrotechniky a informatiky nabízí studium v bakalářských, navazujících magisterských i doktorských studijních programech. Studijní programy se mohou dělit na specializace nebo zaměření, dobíhající programy se ještě mohou dělit na obory. Většina programů (ev. oborů) je vyučována jak v prezenční, tak v kombinované formě studia. Kombinované studium je organizováno jednou za 14 dní v pátek (na počátku studia také v sobotu). Většinu programů jsme schopni nabídnout také studentům se specifickými potřebami. Fakulta rovněž nabízí výuku programů v angličtině (pouze v prezenčí formě studia), toto studium je zpoplatněno dle Statutu VŠB-TUO.

Bakalářské studium je tříleté, absolvent získává akademický titul bakalář (Bc.). Navazující magisterské studium je dvouleté, absolvent získává akademický titul inženýr (Ing.). Do navazující magisterského studia mohou bý přijati absolventi bakalářského studia stejného nebo příbuzného studijního programu (ev. oboru). Doktorské studium je čtyřleté, absolvent získává akademický titul doktor (Ph.D. uváděno za jménem). Toto studium navazuje na ukončené magisterské studium, a student v něm prokazuje schopnost samostatné vědecké práce.

Studijní program Mobilní technologie

Informace pro uchazeče

Mobilní technologie jsou jediným studijním programem tohoto typu v ČR i SR!
- Stanete se odborníkem v oblasti mobilních komunikací.
- Naučíte se vyvíjet a optimalizovat aplikace do koncových mobilních zařízení.
- Porozumíte moderním technologiím mobilních komunikačních sítí.
- Budete schopni samostatně navrhovat, provozovat, modifikovat a optimalizovat moderní rádiové sítě.
- Naučíte se orientovat se v technickém i legislativním provozu komunikačních sítí.

Naučíme vás to, co jiní ne:
- přenášet data vzduchem
- zpracovávat rádiové signály
- měřit parametry rádiových sítí
- bezpečně komunikovat
- navrhnout a provozovat vlastní senzorovou síť

Profese

 • Správce informačních systémů
 • Programátor mobilních aplikací
 • Servisní technik rádiových sítí
 • Správce mobilních sítí

Dovednosti

 • Python
 • Znalost HW komponent počítačů
 • Síťová infrastruktura
 • MS Office
 • Znalost technické angličtiny
 • Telekomunikační SW
 • Vyhláška 50/1978 Sb. §6
 • Základy spektrálních analýz
 • Znalost trendů webových aplikací
 • Znalost angličtiny v psané i mluvené formě
 • OS Linux
 • Firewalls
 • Znalost sítí
 • IP komunikační protokoly
 • Znalost linux
 • HW komponent počítačů - znalosti na úrovni pokročilého uživatele
Detailní informace
Fakulta Fakulta elektrotechniky a informatiky
Typ studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
Kód programu B0714A060008
Název programu česky Mobilní technologie
Název programu anglicky Mobile Technology
Standardní délka studia 3 roky
Garantující katedra Katedra telekomunikační techniky
Garant doc. Ing. Radek Martinek, Ph.D.
Klíčová slova služby
aplikace
rádiové sítě
komunikace
mobilita