Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Fakulta elektrotechniky a informatiky nabízí studium v bakalářských, navazujících magisterských i doktorských studijních programech. Studijní programy se mohou dělit na specializace nebo zaměření, dobíhající programy se ještě mohou dělit na obory. Většina programů (ev. oborů) je vyučována jak v prezenční, tak v kombinované formě studia. Kombinované studium je organizováno jednou za 14 dní v pátek (na počátku studia také v sobotu). Většinu programů jsme schopni nabídnout také studentům se specifickými potřebami. Fakulta rovněž nabízí výuku programů v angličtině (pouze v prezenčí formě studia), toto studium je zpoplatněno dle Statutu VŠB-TUO.

Bakalářské studium je tříleté, absolvent získává akademický titul bakalář (Bc.). Navazující magisterské studium je dvouleté, absolvent získává akademický titul inženýr (Ing.). Do navazující magisterského studia mohou bý přijati absolventi bakalářského studia stejného nebo příbuzného studijního programu (ev. oboru). Doktorské studium je čtyřleté, absolvent získává akademický titul doktor (Ph.D. uváděno za jménem). Toto studium navazuje na ukončené magisterské studium, a student v něm prokazuje schopnost samostatné vědecké práce.

Studijní program Projektování elektrických systémů a technologií

Informace pro uchazeče

Tento unikátní v ČR, SR, ale i v EU jediný studijní program byl koncipován v úzké spolupráci s praxí a požadavky na znalého a široce odborně vzdělaného absolventa. Jeho znalosti a dovednosti mu umožní bez problémů nastoupit k výkonu povolání, případně pokračovat ve stejnojmenném navazujícím studiu či v programech příbuzných.

Profese

 • Autorizovaný inženýr (dle ČKAIT)
 • Lektor a člen komisí pro získání způsobilosti v elektrotechnice
 • Vedoucí realizačních týmů projektů
 • Programátor technologických zařízení a vybavení budov
 • Revizní technik elektro
 • Manažer v oblasti elektroinžinýringu
 • Projektant el. zařízení
 • Pracovník servisu technologických celků

Dovednosti

 • Vysoké napětí
 • Projektování osvětlení
 • Znalosti protipožárních a zabezpečovacích zařízení
 • Energetické bilance
 • SW ANSYS
 • Znalosti funkční bezpečnosti strojů a zařízení
 • Orientace v elektrotechnických, konstrukčních a stavebních schématech
 • Elektrické ochrany
 • Měření elektrických veličin
 • NN sítě a rozvody v objektech
 • Znalosti postupů revize el. zařízení a práce s MP
 • Problematika legislativy a návrhy zabezpečovací infrastruktury v dopravě
 • SW CAD 3D
 • Znalosti elektroenergetiky v dopravě
 • Vyhláška 50/1978 Sb. §6
 • Znalosti EMC výkonových el. systémů
 • Navrhování elektrických netočivých strojů
 • Projektování hromosvodů
 • Modelování s pomocí SW COMSOL
 • Navrhování neřízených i řízených elektrických pohonů (AC, DC)
 • Procesy v systému RELIANCE
 • Navrhování elektrických přístrojů
 • Projektování uzemnění, projektování přípojek NN
Detailní informace
Fakulta Fakulta elektrotechniky a informatiky
Typ studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
Kód programu B0713A060004
Název programu česky Projektování elektrických systémů a technologií
Název programu anglicky Design of Electrical Systems and Technologies
Standardní délka studia 3 roky
Garantující katedra Katedra elektrotechniky
Garant doc. Ing. Vítězslav Stýskala, Ph.D.
Klíčová slova realizační dokumentace
technická dokumentace s podporou SW
EplanP8
projektování elektrických systémů a technologií
autorizovaný inženýr