Fakulta elektrotechniky a informatiky nabízí studium v bakalářských, navazujících magisterských i doktorských studijních programech. Studijní programy se mohou dělit na specializace nebo zaměření, dobíhající programy se ještě mohou dělit na obory. Většina programů (ev. oborů) je vyučována jak v prezenční, tak v kombinované formě studia. Kombinované studium je organizováno jednou za 14 dní v pátek (na počátku studia také v sobotu). Většinu programů jsme schopni nabídnout také studentům se specifickými potřebami. Fakulta rovněž nabízí výuku programů v angličtině (pouze v prezenčí formě studia), toto studium je zpoplatněno dle Statutu VŠB-TUO.

Bakalářské studium je tříleté, absolvent získává akademický titul bakalář (Bc.). Navazující magisterské studium je dvouleté, absolvent získává akademický titul inženýr (Ing.). Do navazující magisterského studia mohou bý přijati absolventi bakalářského studia stejného nebo příbuzného studijního programu (ev. oboru). Doktorské studium je čtyřleté, absolvent získává akademický titul doktor (Ph.D. uváděno za jménem). Toto studium navazuje na ukončené magisterské studium, a student v něm prokazuje schopnost samostatné vědecké práce.

Studijní program Telekomunikační technika

Informace pro uchazeče

- Stanete se odborníky v oblasti telekomunikací.
- Porozumíte technologiím komunikačních sítí používaných v současnosti.
- Budete schopni samostatně navrhnout a spravovat komunikační sítě všech typů.
- Naučíme vás orientovat se v technickém i legislativním provozu komunikačních sítí.
- Uvedeme vás do “internetu všeho”.

Naučíme vás to, co jiní ne:
- Bezpečně komunikovat,
- Přenášet data kabelem i vzduchem,
- Komunikovat světlem,
- Zpracovávat signály,
- Měřit parametry komunikačních sítí,
- Navrhnout a provozovat vlastní senzorovou síť.

Profese

  • Správce optických sítí
  • Servisní technik komunikačních sítí
  • Správce počítačové sítě
  • Telekomunikační technik
Detailní informace
Fakulta Fakulta elektrotechniky a informatiky
Typ studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
Kód B0714A060010
Název česky Telekomunikační technika
Název anglicky Telecommunication technology
Standardní délka studia 3 roky
Garantující katedra Katedra telekomunikační techniky
Garant doc. Ing. Petr Šiška, Ph.D.
Klíčová slova Moderní technologie
Multimediální služby
Optické komunikace
Bezpečnost v komunikacích
Senzorové sítě