Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Fakulta elektrotechniky a informatiky nabízí studium v bakalářských, navazujících magisterských i doktorských studijních programech. Studijní programy se mohou dělit na specializace nebo zaměření, dobíhající programy se ještě mohou dělit na obory. Většina programů (ev. oborů) je vyučována jak v prezenční, tak v kombinované formě studia. Kombinované studium je organizováno jednou za 14 dní v pátek (na počátku studia také v sobotu). Většinu programů jsme schopni nabídnout také studentům se specifickými potřebami. Fakulta rovněž nabízí výuku programů v angličtině (pouze v prezenčí formě studia), toto studium je zpoplatněno dle Statutu VŠB-TUO.

Bakalářské studium je tříleté, absolvent získává akademický titul bakalář (Bc.). Navazující magisterské studium je dvouleté, absolvent získává akademický titul inženýr (Ing.). Do navazující magisterského studia mohou bý přijati absolventi bakalářského studia stejného nebo příbuzného studijního programu (ev. oboru). Doktorské studium je čtyřleté, absolvent získává akademický titul doktor (Ph.D. uváděno za jménem). Toto studium navazuje na ukončené magisterské studium, a student v něm prokazuje schopnost samostatné vědecké práce.

Studijní program Telekomunikační technika

Informace pro uchazeče

- Stanete se odborníky v oblasti telekomunikací.
- Porozumíte technologiím komunikačních sítí používaných v současnosti.
- Budete schopni samostatně navrhnout a spravovat komunikační sítě všech typů.
- Naučíme vás orientovat se v technickém i legislativním provozu komunikačních sítí.
- Uvedeme vás do “internetu všeho”.

Naučíme vás to, co jiní ne:
- Bezpečně komunikovat,
- Přenášet data kabelem i vzduchem,
- Komunikovat světlem,
- Zpracovávat signály,
- Měřit parametry komunikačních sítí,
- Navrhnout a provozovat vlastní senzorovou síť.

Profese

 • Správce komunikačních sítí
 • Správce počítačových sítí
 • Servisní technik komunikačních sítí
 • Telekomunikační technik
 • Správce optických sítí

Dovednosti

 • HW komponent počítačů - znalosti na úrovni pokročilého uživatele
 • Znalost HW komponent počítačů
 • SW - MATLAB/Simulink (tvorba simulačních modelů a simulací systémů)
 • Znalost síťové infrastruktury
 • Základy spektrálních analýz
 • Kyber bezpečnost
 • Znalost angličtiny v psané i mluvené formě
 • VMware
 • Komunikace viditelným světlem
 • Certifikát CISCO
 • Vyhláška 50/1978 Sb. §6
 • OS Linux
 • IP komunikační protokoly
 • Znalost technické angličtiny
 • Síťová infrastruktura
 • Práce v prostředí Octave
 • Znalost sítí
 • Konfigurace síťových přepínačů a směrovačů
 • Firewalls
 • Práce v prostředí Scilab a Xcos
 • Znalost GDPR
 • Tvorba technických zpráv v oblasti elektrotechniky
 • Optické senzory a sítě
Detailní informace
Fakulta Fakulta elektrotechniky a informatiky
Typ studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
Kód programu B0714A060010
Název programu česky Telekomunikační technika
Název programu anglicky Telecommunication Technology
Standardní délka studia 3 roky
Garantující katedra Katedra telekomunikační techniky
Garant doc. Ing. Petr Šiška, Ph.D.
Klíčová slova Multimediální služby
Moderní technologie
Senzorové sítě
Bezpečnost v komunikacích
Optické komunikace