Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Fakulta elektrotechniky a informatiky nabízí studium v bakalářských, navazujících magisterských i doktorských studijních programech. Studijní programy se mohou dělit na specializace nebo zaměření, dobíhající programy se ještě mohou dělit na obory. Většina programů (ev. oborů) je vyučována jak v prezenční, tak v kombinované formě studia. Kombinované studium je organizováno jednou za 14 dní v pátek (na počátku studia také v sobotu). Většinu programů jsme schopni nabídnout také studentům se specifickými potřebami. Fakulta rovněž nabízí výuku programů v angličtině (pouze v prezenčí formě studia), toto studium je zpoplatněno dle Statutu VŠB-TUO.

Bakalářské studium je tříleté, absolvent získává akademický titul bakalář (Bc.). Navazující magisterské studium je dvouleté, absolvent získává akademický titul inženýr (Ing.). Do navazující magisterského studia mohou bý přijati absolventi bakalářského studia stejného nebo příbuzného studijního programu (ev. oboru). Doktorské studium je čtyřleté, absolvent získává akademický titul doktor (Ph.D. uváděno za jménem). Toto studium navazuje na ukončené magisterské studium, a student v něm prokazuje schopnost samostatné vědecké práce.

Studijní program Aplikovaná fyzika

Informace pro uchazeče

Máte rádi fyziku a její aplikace, fascinují vás přístroje a zařízení, které vytváří naše technická civilizace, chcete se podílet na jejich rozvoji a už jste úspěšně ukončili magisterské studium stejného nebo příbuzného studijního programu? Pak je pro vás doktorský studijní program Aplikovaná fyzika ta správná volba. Stane se z vás odborník v jednom ze čtyř volitelných zaměření: Optická diagnostika, Magnetické vlastnosti materiálů, Aplikovaná jaderná fyzika nebo Progresivní technologie porušování materiálů. Tak na shledanou a nezapomeňte včas doložit všechny požadované dokumenty.

Profese

  • Vývojář v oblasti modelování fyzikálně inženýrských problémů
  • Vedoucí výzkumného týmu ve vývojovém oddělení firem
  • Akademický pracovník
  • Vědecký pracovník výzkumného ústavu
  • Dohlížející osoba na pracovištích se zdroji ionizujícího záření

Dovednosti

  • Návrh metod měření
  • Tvorba technických zpráv
  • Modelování fyzikálních problémů praxe
  • Zpracování a hodnocení experimentálních dat
  • Anglický jazyk na technické úrovni
Detailní informace
Fakulta Fakulta elektrotechniky a informatiky
Typ studia doktorské
Jazyk výuky čeština
Kód programu P0533D110005
Název programu česky Aplikovaná fyzika
Název programu anglicky Applied Physics
Standardní délka studia 4 roky
Garantující katedra Katedra fyziky
Garant prof. Dr. RNDr. Jiří Luňáček
Klíčová slova Magnetické vlastnosti materiálů
Progresivní technologie porušování materiálů
Optická diagnostika
Aplikovaná jaderná fyzika