Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Fakulta elektrotechniky a informatiky nabízí studium v bakalářských, navazujících magisterských i doktorských studijních programech. Studijní programy se mohou dělit na specializace nebo zaměření, dobíhající programy se ještě mohou dělit na obory. Většina programů (ev. oborů) je vyučována jak v prezenční, tak v kombinované formě studia. Kombinované studium je organizováno jednou za 14 dní v pátek (na počátku studia také v sobotu). Většinu programů jsme schopni nabídnout také studentům se specifickými potřebami. Fakulta rovněž nabízí výuku programů v angličtině (pouze v prezenčí formě studia), toto studium je zpoplatněno dle Statutu VŠB-TUO.

Bakalářské studium je tříleté, absolvent získává akademický titul bakalář (Bc.). Navazující magisterské studium je dvouleté, absolvent získává akademický titul inženýr (Ing.). Do navazující magisterského studia mohou bý přijati absolventi bakalářského studia stejného nebo příbuzného studijního programu (ev. oboru). Doktorské studium je čtyřleté, absolvent získává akademický titul doktor (Ph.D. uváděno za jménem). Toto studium navazuje na ukončené magisterské studium, a student v něm prokazuje schopnost samostatné vědecké práce.

Studijní program Výpočetní a aplikovaná matematika

Informace pro uchazeče

Matematika je všude kolem nás, je jí plný svět,
k popisu, co vás naučíme, nestačí pár vět.
Čím jedinečný je náš obor, jehož se mnozí bojí?
Tím, že se v něm matematika s informatikou pojí.
Od problému k řešení s důrazem na praxi je jeho mottem,
setkáte se zde se skvělým kolektivem, zajímavou prací i potem.
Inženýrskou formulací začíná první krok pochopení,
řekněme si, bez čeho numerických simulací není.
Bez matematické analýzy, diferenciálních rovnic a pravděpodobnosti,
matematické modely obtížně vytvářely by se dosti.
S pomocí numerické analýzy, lineární algebry a superpočítání
naprogramujete řešiče miliard rovnic, které pak budou k mání
inženýrům by mohli optimalizovat své výrobky, spolehlivost i řídící procesy,
pojďte studovat v oboru Výpočetní a aplikovaná matematika a staňte se esy!

Profese

  • Analytik - specialista
  • Odborný pracovník výzkumu a vývoje
  • Akademický pracovník
Detailní informace
Fakulta Fakulta elektrotechniky a informatiky
Typ studia doktorské
Jazyk výuky čeština
Kód programu P0541D170005
Název programu česky Výpočetní a aplikovaná matematika
Název programu anglicky Computational and Applied Mathematics
Standardní délka studia 4 roky
Garantující katedra Katedra aplikované matematiky
Garant prof. RNDr. Zdeněk Dostál, DSc.
Klíčová slova statistika
matematické modelování a HPC
matematická a funkcionální analýza
metody optimalizace
variační metody a MKP