Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Fakulta elektrotechniky a informatiky nabízí studium v bakalářských, navazujících magisterských i doktorských studijních programech. Studijní programy se mohou dělit na specializace nebo zaměření, dobíhající programy se ještě mohou dělit na obory. Většina programů (ev. oborů) je vyučována jak v prezenční, tak v kombinované formě studia. Kombinované studium je organizováno jednou za 14 dní v pátek (na počátku studia také v sobotu). Většinu programů jsme schopni nabídnout také studentům se specifickými potřebami. Fakulta rovněž nabízí výuku programů v angličtině (pouze v prezenčí formě studia), toto studium je zpoplatněno dle Statutu VŠB-TUO.

Bakalářské studium je tříleté, absolvent získává akademický titul bakalář (Bc.). Navazující magisterské studium je dvouleté, absolvent získává akademický titul inženýr (Ing.). Do navazující magisterského studia mohou bý přijati absolventi bakalářského studia stejného nebo příbuzného studijního programu (ev. oboru). Doktorské studium je čtyřleté, absolvent získává akademický titul doktor (Ph.D. uváděno za jménem). Toto studium navazuje na ukončené magisterské studium, a student v něm prokazuje schopnost samostatné vědecké práce.

Studijní program Výpočetní vědy

Informace pro uchazeče

Doktorský studijní program Výpočetní vědy navazuje na tyto navazující magisterské studijní programy nabízené na VŠB-TUO:

- Výpočetní a aplikovaná matematika (nově akreditovaný program se dvěma specializacemi - a) Výpočetní metody a HPC a b) Aplikovaná matematika)
- Informatika
- Aplikovaná fyzika
- Nanotechnologie
- Aplikovaná mechanika
Detailní informace
Fakulta Fakulta elektrotechniky a informatiky
Typ studia doktorské
Jazyk výuky čeština
Kód programu P0613D140020
Název programu česky Výpočetní vědy
Název programu anglicky Computational Science
Standardní délka studia 4 roky
Garantující katedra Katedra aplikované matematiky
Garant prof. Ing. Ivan Zelinka, Ph.D.
Klíčová slova výpočetní vědy
algoritmus
informatika
superpočítač
programování