Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Fakulta elektrotechniky a informatiky nabízí studium v bakalářských, navazujících magisterských i doktorských studijních programech. Studijní programy se mohou dělit na specializace nebo zaměření, dobíhající programy se ještě mohou dělit na obory. Většina programů (ev. oborů) je vyučována jak v prezenční, tak v kombinované formě studia. Kombinované studium je organizováno jednou za 14 dní v pátek (na počátku studia také v sobotu). Většinu programů jsme schopni nabídnout také studentům se specifickými potřebami. Fakulta rovněž nabízí výuku programů v angličtině (pouze v prezenčí formě studia), toto studium je zpoplatněno dle Statutu VŠB-TUO.

Bakalářské studium je tříleté, absolvent získává akademický titul bakalář (Bc.). Navazující magisterské studium je dvouleté, absolvent získává akademický titul inženýr (Ing.). Do navazující magisterského studia mohou bý přijati absolventi bakalářského studia stejného nebo příbuzného studijního programu (ev. oboru). Doktorské studium je čtyřleté, absolvent získává akademický titul doktor (Ph.D. uváděno za jménem). Toto studium navazuje na ukončené magisterské studium, a student v něm prokazuje schopnost samostatné vědecké práce.

Studijní program Průmysl 4.0

Informace pro uchazeče

Studijní program Průmysl 4.0 je novým a perspektivním programem, který spojuje oblast informatiky a kybernetiky do jedinečného celku. Studenti program se seznámí s novými trendy v digitalizaci a optimalizaci výroby, a s možnostmi, které přináší metody analýzy dat, strojového učení, analýzy obrazu a počítačového vidění. Poměr praktických a teoretických znalostí je vyvážen tak, aby absolventi byli schopni aktivně působit v rámci výrobních závodů a podílet se a navrhovat nové metody pro optimalizaci výrobních procesů. V rámci diplomové práce je možné řešit úlohy související s programováním robotů, prediktivní údržbou, detekci kvality pomocí analýzy obrazu, aj.

Profese

 • Expert v oblasti digitalizace průmyslu
 • Programátor a vývojář v oblasti průmysl 4.0
 • Pracovník/Vedoucí výzkumného týmu
 • Programátor a projektant řízení inteligentních budov
 • Big data analytik
 • Expert pro implementaci umělé inteligence v průmyslu
 • Výzkumný pracovník se zaměřením na robotické systémy
 • Programátor a projektant v oblasti digitalizace průmyslu

Dovednosti

 • TensorFlow
 • Python
 • OpenCV
 • Paralelní zpracování dat
 • C++
 • Datová analýza

Studijní plány

Detailní informace
Fakulta Fakulta elektrotechniky a informatiky
Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
Kód programu N0688A140014
Název programu česky Průmysl 4.0
Název programu anglicky Industry 4.0
Standardní délka studia 2 roky
Garantující katedra Katedra informatiky
Garant doc. Ing. Jan Platoš, Ph.D.
Klíčová slova analýza rozsáhlých dat
digitalizace průmyslu, Průmysl 4.0
počítačová grafika a analýza obrazu
modelování a optimalizace systémů
strojové učení