Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Studijní program Aplikovaná fyzika

O studijním programu

Aplikovaná fyzika na VŠB - TU Ostrava nabízí nejen široké teoretické znalosti v oblasti fyziky, ale hlavně praktické zapojení do práce ve firmách. Součástí studijních plánů jsou praxe ve firmách svázaných s vědeckovýzkumnými zaměřeními klíčových odborníků Katedry fyziky FEI VŠB - TU Ostrava. Na problematiku těchto firem jsou také navázána témata kvalifikačních prací. Experimentální část kvalifikační (bakalářské) práce tak studenti řeší přímo v příslušné firmě, která má zájem na tom, aby se student po absolvování studia stal jejím zaměstnancem. Hlavními tématy jsou jaderná fyzika, magnetismus, optika a technologie porušování materiálů.

Profese

 • Pracovník výzkumného a vývojového týmu
 • Pracovník týmu měření a hodnocení kvality výrobků
 • Pracovník mezioborového týmu pro řešení neobvyklých a mimořádných problémů 
 • Pracovník úseku sledování kvality výroby, bezpečnosti a spolehlivosti provozu
 • Vývojový pracovník

Dovednosti

 • SW Comsol
 • Tvorba technických zpráv
 • Defektoskopie
 • SW ANSYS-Fluent
 • Znalost spektrální analýzy
 • Zpracování a hodnocení experimentálních dat
 • Nedestruktivní zkoušení materiálů
 • Návrh metod měření
 • Návrh a vývoj senzorů
 • Anglický jazyk na technické úrovni
 • SW Matlab
 • Modelování fyzikálních problémů praxe

Studijní plány

Detailní informace
Fakulta Fakulta elektrotechniky a informatiky
Typ studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
Kód programu B0533A110023
Název programu česky Aplikovaná fyzika
Název programu anglicky Applied Physics
Standardní délka studia 3 roky
Garantující katedra Katedra fyziky
Garant prof. Ing. Libor Hlaváč, Ph.D.
Oblasti vzdělávání (zaměření) Fyzika
Klíčová slova Aplikovaná fyzika
Optika
Jaderná fyzika
Magnetismus
Porušování materiálů