Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Studijní program Aplikovaná elektronika

O studijním programu

Cílem studia v tříletém bakalářském programu Aplikovaná elektronika je vychovat bakaláře jako vysokoškolsky vzdělaného provozního odborníka pro všechny oblasti elektrotechniky se základem znalostí příslušné teorie a s praktickými dovednostmi. Absolvent má možnost pokračovat ve studiu elektrotechnických oborů nebo jiných příbuzných oborů v magisterském studijním programu.
Fakulta Fakulta elektrotechniky a informatiky
Typ studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
Kód programu B0714A060012
Název programu Aplikovaná elektronika
Standardní délka studia 3 roky
Garantující katedra Katedra elektroniky
Garant doc. Ing. Martin Kuchař, Ph.D.
Oblasti vzdělávání (zaměření) Elektrotechnika
Klíčová slova Aplikovaná elektronika
Mikropočítačové řídicí systémy
Automobilová elektronika
Elektrické regulované pohony
Výkonové polovodičové systémy