Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Studijní program Biomedicínská technika

O studijním programu

Studijní program Biomedicínská technika je 3 letý studijní program, jehož absolventi získávají akreditace ministerstva školství a současně akreditace ministerstva zdravotnictví - absolventi se tedy stávají zdravotnickým nelékařský pracovníkem.

Studijní program je zaměřen do oblasti biomedicínského inženýrství, které spojuje vědy inženýrské a lékařské, proto část výuky zajišťuje Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě.

Absolventi mají dobré znalosti v oblasti elektroniky, počítačových věd a speciální znalosti v oblasti senzorů, návrhu a konstrukce zdravotnických prostředků, zpracování signálů a obrazů.

Absolventi oboru nacházejí dobré uplatnění v klinické praxi nebo specializovaných firmách v oblasti zdravotnické techniky.

Profese

 • Vývoj SW
 • Servisní technik ZT
 • R&D inženýr
 • Biomedicínský technik

Dovednosti

 • Navrhování elektrických přístrojů
 • Základní znalost anatomie a fyziologie
 • Znalost systému veřejného zdravotnictví
 • Bezpečnost zdravotnické techniky
 • Kalibrování a verifikace senzorů
 • Použití SW Eagle a OrCAD
 • Znalosti funkční bezpečnosti strojů a zařízení
 • SW - MATLAB/Simulink (tvorba simulačních modelů a simulací systémů)
 • Práce v prostředí MATLAB a Simulink
 • Orientace v elektrotechnických, konstrukčních a stavebních schématech
 • Zdravotnická legislativa a normy
 • Tvorba technických zpráv v oblasti elektrotechniky
 • Znalost angličtiny v psané i mluvené formě
 • Vyhláška 50/1978 Sb. §6
 • Nemocniční informační systém
 • Základy spektrálních analýz
 • Elektrické stroje a přístroje
 • Měření elektrických veličin
 • Řídicí elektronika (řídicí systémy s mikroprocesory)
 • Znalost technické angličtiny
Detailní informace
Fakulta Fakulta elektrotechniky a informatiky
Typ studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
Kód programu B0714A060016
Název programu česky Biomedicínská technika
Název programu anglicky Biomedical Technology
Standardní délka studia 3 roky
Garantující katedra Katedra kybernetiky a biomedicínského inženýrství
Garant doc. Ing. Martin Augustynek, Ph.D.
Oblasti vzdělávání (zaměření) Zdravotnické obory
Elektrotechnika
Klíčová slova management ve zdravotnictví
zdravotnické informační systémy
medicína
biomedicínská technika
zdravotnický prostředek