Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Studijní program Biomedicínská technika

O studijním programu

Studijní program Biomedicínská technika je 3 letý studijní program, jehož absolventi získávají akreditace ministerstva školství a současně akreditace ministerstva zdravotnictví - absolventi se tedy stávají zdravotnickým nelékařský pracovníkem.

Studijní program je zaměřen do oblasti biomedicínského inženýrství, které spojuje vědy inženýrské a lékařské, proto část výuky zajišťuje Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě.

Absolventi mají dobré znalosti v oblasti elektroniky, počítačových věd a speciální znalosti v oblasti senzorů, návrhu a konstrukce zdravotnických prostředků, zpracování signálů a obrazů.

Absolventi oboru nacházejí dobré uplatnění v klinické praxi nebo specializovaných firmách v oblasti zdravotnické techniky.
Fakulta Fakulta elektrotechniky a informatiky
Typ studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
Kód programu B0714A060016
Název programu Biomedicínská technika
Standardní délka studia 3 roky
Garantující katedra Katedra kybernetiky a biomedicínského inženýrství
Garant prof. Ing. Martin Augustynek, Ph.D.
Oblasti vzdělávání (zaměření) Zdravotnické obory
Elektrotechnika
Klíčová slova management ve zdravotnictví
zdravotnické informační systémy
medicína
biomedicínská technika
zdravotnický prostředek