Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Studijní program Elektroenergetika

O studijním programu

Cílem studia tříletého bakalářského programu Elektroenergetika je vychovat bakaláře jako vysokoškolsky vzdělaného provozního odborníka pro všechny oblasti elektroenergetiky se základem znalostí příslušné teorie a s praktickými dovednostmi, a zároveň jej připravit na magisterské studium. Obor je zaměřen zejména na přípravu k výkonu povolání, při němž se využívají soudobé poznatky a metody daného oboru z oblasti výroby elektrické energie z klasických i obnovitelných zdrojů, přenosu a rozvodu elektrické energie a užití elektrické energie např. ve světelné nebo tepelné technice.

Profese

 • Specialista řízení decentrálních zdrojů
 • Technik zkušebny elektrických strojů a přístrojů
 • Technik měření v elektroenergetice
 • Odborný obchodní referent v energetice
 • Technik provozu a údržby elektrických strojů
 • Specialista pro elektrotepelná zařízení
 • Technik přípravy výroby elektro-rozváděčů
 • Technik jištění a chránění elektrorozvodných zařízení
 • Dispečer fotovoltaických elektráren
 • Projektant distribučních energetických sítí

Dovednosti

 • Elektrické sítě
 • Měření elektrických veličin
 • Energetické bilance
 • Elektrické stroje a přístroje
 • Distribuční sítě
 • Elektrické ochrany
 • Elektroenergetická zařízení
 • Osvětlovací soustavy
 • Vysoké napětí
 • NN sítě a rozvody v objektech
 • Elektroetepelná zařízení
 • Přenosové sítě
Detailní informace
Fakulta Fakulta elektrotechniky a informatiky
Typ studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
Kód programu B0713A060005
Název programu česky Elektroenergetika
Název programu anglicky Electrical Power Engineering
Standardní délka studia 3 roky
Garantující katedra Katedra elektroenergetiky
Garant prof. Ing. Radomír Goňo, Ph.D.
Oblasti vzdělávání (zaměření) Elektrotechnika
Klíčová slova výroba elektrické energie
užití elektrické energie
přenos a rozvod elektrické energie
elektroenergetika
obnovitelné zdroje energie