Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Studijní program Informatika

O studijním programu

Absolvent bakalářského programu Informatika je profesionál se znalostmi a dovednostmi, které odpovídají mezinárodně uznávaným standardům a které mu poskytují velmi dobrou orientaci na vyvíjejícím se trhu práce. Ve výuce je velmi pečlivě vyvážen poměr mezi znalostmi a dovednostmi, a to i s ohledem na individuální zájem studenta. I přesto, že se stále objevují a prosazují nové technologie, odborné zázemí absolventa bakalářského studia poskytuje vynikající potenciál dalšího odborného růstu potřebného pro adaptaci na nové směry technologického vývoje i schopnost být po studiu úspěšný. V případě hlubšího zájmu o obor je absolvent bakalářského programu připraven pro pokračování v magisterském stupni studijního programu Informatika.

Profese

 • Developer (vývojář, programátor)
 • Technická podpora
 • Tester
 • System Administrator
 • Incident manažer
 • IT analytik

Dovednosti

 • OpenFOAM
 • JAVA SE
 • UML
 • Java
 • Paralelní programování
 • Django
 • JSF
 • HTML, CSS
 • Microsoft SQL Server, T-SQL
 • Python
 • Procesní analýza
 • OLAP
 • Paralelní zpracování dat
 • PyTorch
 • C/C++
 • Datová analýza
 • Softwarový vývoj
 • GIT
 • Penetrační testování
 • SQL
 • Programování aplikací
 • Oracle
 • Administrace OS (Windows / Linux)
 • PETSc
 • Funkční/datová analýza informačních systémů
 • Administrace počítačových sítí
 • OpenGL
 • Testování software (MGR)
 • TensorFlow
 • RUP
 • Fortran
 • Digitální zpracování obrazu
 • Objektová analýza
 • Návrh a implementace datové vrstvy
 • Vývoj backend / frontend
 • AJAX
 • IOS
 • PostgreSQL
 • Fyzický návrh databáze
 • ISO 27000
 • PL/SQL
 • Softwarové návrhové vzory
 • Programovací techniky (C, Java…)
 • Linux
 • JPA
 • UX design/designer
 • Data warehousing
 • Objektový návrh software
 • React
 • Haskell
 • Blender
 • HPC programování
 • CUDA
 • Unreal Engine
 • Dlib
 • Angular.js
 • OpenMP
 • Objektově orientované programování
 • JUnit
 • JDBC, ADO.NET
 • .NET
 • Vývoj webových aplikací
 • OpenCV
 • Vývoj software
 • Softwarová architektura
 • JavaEE
 • Cordova
 • Spring
 • Znalost trendů webových aplikací
 • ICT bezpečnost
 • Network technologies
 • x86 Assembler
 • Maven
 • RTOS
 • MPI
 • Scrum
 • Vektorová grafika
 • Provoz datových center
 • Vývoj informačního systému
 • Android
 • Modelovací nástroje
 • ITIL
 • Windows
 • JavaScript (jQuery)
 • Algoritmy a datové struktury
 • Bootstrap
 • BPMN
 • Projektové řízení
 • Softwarová analýza
 • PHP
Detailní informace
Fakulta Fakulta elektrotechniky a informatiky
Typ studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
Kód programu B0613A140014
Název programu česky Informatika
Název programu anglicky Computer Science
Standardní délka studia 3 roky
Garantující katedra Katedra informatiky
Garant doc. Mgr. Miloš Kudělka, Ph.D.
Oblasti vzdělávání (zaměření) Informatika
Klíčová slova inteligentní systémy
počítačová grafika
softwarové inženýrství
počítačové systémy a databáze
návrh a vývoj software