Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Studijní program Řídicí a informační systémy

O studijním programu

Bakalářský studijní program Řídicí a informační systémy má za cíl poskytnout absolventům vzdělání, které je nezbytné pro zajištění dnes tolik žádané automatizace, digitalizace výroby a robotizace ve firmách v průmyslu i dalších oblastech lidské činnosti. Digitalizace průmyslu je klíčový trend, na který jsou absolventi programu dobře připraveni. Získávají odbornou způsobilost pro uplatnění v celé řadě těchto firem, a to jak inženýrských, které se vyvíjejí a dodávají automatizaci, robotiku, měřicí systémy, vestavěnou elektroniku, tak ve výrobních, kde je potřebné řešit údržbu, digitalizaci procesu výroby apod.

Profese

 • Pracovník pro testování elektronických systémů
 • Programátor průmyslových informačních systémů
 • Pracovník zabývající se senzory, měřením a sběrem dat
 • Pracovník údržby automatizovaných výrobních systémů
 • Programátor a projektant průmyslových řídicích systémů
 • Vývojář hardwaru vestavěných systémů
 • Vývojář softwaru vestavěných systémů

Dovednosti

 • Měření elektrických i neelektrických veličin
 • Měření elektronických zařízení
 • Měření a testování el. zařízení
 • Programovací jazyk NI LabVIEW
 • CAN/LIN komunikace
 • AD/DA převodníky
 • Programování PLC
 • Automatizace
 • Průmyslová automatizace
Detailní informace
Fakulta Fakulta elektrotechniky a informatiky
Typ studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
Kód programu B0714A150001
Název programu česky Řídicí a informační systémy
Název programu anglicky Control and Information Systems
Standardní délka studia 3 roky
Garantující katedra Katedra kybernetiky a biomedicínského inženýrství
Garant doc. Ing. Petr Bilík, Ph.D.
Oblasti vzdělávání (zaměření) Kybernetika
Klíčová slova digitalizace průmyslu
automatizace, řízení a robotika
průmyslová automatizace
měření a senzory