Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Studijní program Výpočetní a aplikovaná matematika

O studijním programu

Studijní program výborně kombinuje matematiku s informatikou s důrazem na její aplikace. Studiem různých oblastí matematiky (matematické analýzy, numerických metod, statistiky nebo diskrétní matematiky) si studenti prohloubí logické uvažování a tvůrčí myšlení. Informatika pak pomůže s porozuměním podstaty algoritmů využívaných ve výpočetních systémech a moderních technologiích. Studenti se naučí nebát se složitých úloh a získají schopnost rozložit reálné problémy na dílčí části, ty vyřešit a správným složením získat řešení původního problému. Později budou schopni vytvářet matematické modely popisující svět kolem nás, například obtékání vzduchu kolem křídel letadel nebo karoserií aut. Takový model dokážou naprogramovat a úlohy vedoucí k soustavám s miliony i miliardami neznámých dovést k řešení na superpočítači. Dále se naučí zpracovávat rozsáhlé datové soubory, vizualizovat a smysluplně interpretovat výsledky nebo analyzovat spolehlivost a rizika složitých systémů.

Profese

 • Analytik
 • Programátor
 • Statistik
 • Matematik

Dovednosti

 • Znalost matematických modelů
 • Numerické metody
 • Matlab
 • Regresní analýza
 • Statistická analýza dat
 • Kvadratické programování
 • Matematické metody a analýzy
 • Programovací jazyk R
 • Statistické metody
 • Lineární programování
 • Numerické modelování
Detailní informace
Fakulta Fakulta elektrotechniky a informatiky
Typ studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
Kód programu B0541A170008
Název programu česky Výpočetní a aplikovaná matematika
Název programu anglicky Computational and Applied Mathematics
Standardní délka studia 3 roky
Garantující katedra Katedra aplikované matematiky
Garant prof. RNDr. Jiří Bouchala, Ph.D.
Oblasti vzdělávání (zaměření) Matematika
Informatika
Klíčová slova pravděpodobnost a statistika
diskrétní matematika
algoritmy a programování
matematická analýza a numerické metody
lineární algebra