Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Studijní program Automobilové elektronické systémy

O studijním programu

Obor se zaměřuje zejména na oblast automobilových elektronických systémů (AES) s ohledem na hardwarovou architekturu AES jako jsou návrh a vývoj hardware, reversní inženýrství a další, měření a testování AES, softwarové prostředky AES (vývoj software, softwarové procesy, programování, zpracování dat a další), metody počítačové bezpečnosti a spolehlivosti AES, řízení kvality při vývoji AES, softwarová kvalita AES. Při výuce je kladen důraz na praktickou část výuky, která je podstatnou částí při projektově orientované výuce (zejména od třetího semestru) a při realizaci bakalářských prací v návaznosti na průmyslovou praxi.

Profese

  • Tester SW pro automotive
  • Tester HW pro automotive
  • Elektrotechnik
  • Programátor automotive aplikací
  • Servisní technik automobilových systémů
  • Elektronik
  • Servisní technik elektronických aplikací

Dovednosti

  • HW automobilových elektronických systémů (návrh elektronické části, stanovení konceptu systému)
  • Testování elektronických systémů (HIL platforma Vector VTSystem)
  • Diagnostika vozidel (Bosch KTS, VAG-COM, Launch)

Studijní plány

Detailní informace
Fakulta Fakulta elektrotechniky a informatiky
Typ studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
Kód programu B0713A060007
Název programu česky Automobilové elektronické systémy
Název programu anglicky Automotive Electronic Systems
Standardní délka studia 3 roky
Garantující katedra Katedra elektroniky
Garant doc. Ing. Petr Šimoník, Ph.D.
Oblasti vzdělávání (zaměření) Informatika
Elektrotechnika
Klíčová slova Senzorické systémy
Výkonová elektronika v automotive
Automobilová elektronika
Elektrické pohony v automotive
Počítače a programování