Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Studijní program Elektroenergetika

O studijním programu

Doktorský studijní program Elektroenergetika je zaměřen na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v různých oblastech elektroenergetiky. Studium je proto zaměřeno na prohloubení teoretického základu elektrotechnických oborů a dále na detailní seznámení s moderními poznatky v užším zaměření, na které navazuje téma doktorské disertační práce. Doktorské studium umožňuje studentům navázat na magisterské studijní obory. Cílem doktorského studijního programu je výchova specializovaných odborníků, která rozvíjí u výborných absolventů magisterského studia jejich schopnosti samostatné tvůrčí práce v oblasti výzkumu, vývoje a zdokonalování technologií.

Profese

 • Projektový manažer energetických řešení a služeb
 • Projektant a konstruktér energetických celků
 • Energetický auditor
 • Specialista investic v elektroenergetice
 • Výzkumný pracovník v oblasti energetických zařízení

Dovednosti

 • Navrhování elektrických netočivých strojů
 • Navrhování elektrických přístrojů
 • Navrhování elektrických točivých strojů
 • Elektroenergetická zařízení
 • Matematické metody a analýzy
 • Elektroetepelná zařízení
 • Energetické bilance
 • Výpočet tepelných ztrát zařízení, energetických rozvodů a budov
 • Energetické výpočty
 • Distribuční sítě
 • Elektrické stroje a přístroje
 • Elektrické ochrany
 • Aplikace přírodních věd v energetice a tepelné technice
 • Stanovení účinnosti tepelných a energetických zařízení
 • Elektrické sítě
 • Aplikace matematických metod v energetice a tepelné technice
Detailní informace
Fakulta Fakulta elektrotechniky a informatiky
Typ studia doktorské
Jazyk výuky čeština
Kód programu P0713D060003
Název programu česky Elektroenergetika
Název programu anglicky Electrical Power Engineering
Standardní délka studia 4 roky
Garantující katedra Katedra elektroenergetiky
Garant prof. Ing. Stanislav Rusek, CSc.
Oblasti vzdělávání (zaměření) Energetika
Elektrotechnika
Klíčová slova výroba elektrické energie
užití elektrické energie
přenos a rozvod elektrické energie
energetické systémy
elektroenergetika