Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Studijní program Elektrotechnika

O studijním programu

Doktorský studijní program Elektrotechnika je zaměřen na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v různých dílčích oblastech elektrotechniky, mezi které patří průmyslová elektronika, automobilová elektronika, výkonová elektronika, elektrické stroje a přístroje, elektrické pohony. Studium je proto zaměřeno na prohloubení teoretického základu elektrotechnických oborů a dále na detailní seznámení s moderními poznatky v užším zaměření, na které navazuje téma doktorské disertační práce. Doktorské studium umožňuje studentům navázat na magisterské studijní obory, které jsou nabízeny na Fakultě elektrotechniky a informatiky VŠB-TUO.

Profese

 • Programátor automotive aplikací
 • Projektant elektrických pohonů
 • Specialista kontrolního a zkušebního ústavu
 • Odborný asistent na vysoké škole
 • Odborný pracovník ve vědě, výzkumu a vývoji
 • Projektant výkonové elektroniky
 • Elektrotechnik – vývoj SW /HW
 • Výzkumný a vývojový pracovník ve výzkumném ústavu
 • R&D inženýr v automotive

Dovednosti

 • Navrhování neřízených i řízených elektrických pohonů (AC, DC)
 • Testování elektronických systémů (HIL platforma Vector VTSystem)
 • SW - MATLAB/Simulink (tvorba simulačních modelů a simulací systémů)
 • HW komponent počítačů - znalosti na úrovni pokročilého uživatele
 • Výkonová elektronika (návrh, znalost a použití polovodičových měničů)
 • Řídicí elektronika (řídicí systémy s mikroprocesory)
 • HW automobilových elektronických systémů (návrh elektronické části, stanovení konceptu systému)
 • Elektrické stroje a přístroje
Detailní informace
Fakulta Fakulta elektrotechniky a informatiky
Typ studia doktorské
Jazyk výuky čeština
Kód programu P0713D060002
Název programu česky Elektrotechnika
Název programu anglicky Electrical Engineering Science
Standardní délka studia 4 roky
Garantující katedra Katedra elektroniky
Garant doc. Ing. Petr Palacký, Ph.D.
Oblasti vzdělávání (zaměření) Elektrotechnika
Klíčová slova Průmyslová elektronika
Výkonová elektronika
Automobilová elektronika
Elektrické pohony
Elektrické stroje a přístroje