Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Studijní program Elektroenergetika

O studijním programu

Cílem studia dvouletého magisterského programu Elektroenergetika je vychovat inženýra se širokým základem znalostí jak teorie, tak praktických aplikací z oblasti celé elektroenergetiky, s možností dále rozvíjet získané znalosti v doktorském studiu. Absolventi oboru jsou schopni řešit jak provozní technické tak i výzkumné problémy v oblasti výroby, přenosu, rozvodu a užití elektrické energie včetně zaměření na elektrické stroje a přístroje. Vazba na energetické společnosti a průmyslové partnery je využívána jak při výuce formou přednášek odborníků z praxe, tak při realizaci diplomových prací.

Profese

 • Specialista provozu a údržby elektrizační soustavy
 • Hlavní energetik průmyslového závodu
 • Specialista rozvoje průmyslové energetiky
 • Projektant a konstruktér elektrických strojů a přístrojů
 • Projektant osvětlovacích soustav
 • Dispečer řízení přenosové a rozvodné soustavy
 • Specialista zkušebny elektrických přístrojů
 • Operátor elektrárenského bloku
 • Systémový inženýr v elektrárně
 • Technolog výroby elektřiny a tepla
 • Technolog vodních a větrných elektráren

Dovednosti

 • Elektrické stroje a přístroje
 • Elektroenergetická zařízení
 • Elektrické ochrany
 • Energetické bilance
 • Navrhování elektrických přístrojů
 • Orientace v oblasti tepelně energetických zařízení
 • NN sítě a rozvody v objektech
 • Elektroetepelná zařízení
 • Orientace v oblasti EET
 • Navrhování elektrických netočivých strojů
 • Navrhování elektrických točivých strojů
 • Osvětlovací soustavy
 • Obnovitelné zdroje energie
 • Distribuční sítě
 • Měření elektrických veličin
 • Projektování osvětlení
 • Orientace v elektrotechnických, konstrukčních a stavebních schématech
 • Asynchronní generátory (návrh, řízení, diagnostika)
 • Elektrické sítě
Detailní informace
Fakulta Fakulta elektrotechniky a informatiky
Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
Kód programu N0713A060003
Název programu česky Elektroenergetika
Název programu anglicky Electrical Power Engineering
Standardní délka studia 2 roky
Garantující katedra Katedra elektroenergetiky
Garant prof. Ing. Stanislav Rusek, CSc.
Oblasti vzdělávání (zaměření) Energetika
Elektrotechnika
Klíčová slova výroba elektrické energie
užití elektrické energie
přenos a rozvod elektrické energie
elektroenergetika
elektrické stroje a přístroje