Pro uchazeče

Chystá se

Seminář (nejen) pro řešitele matematické olympiády

29. 11. 2018, 12:30 - 14:00, EA553
29.11.2018, 12:30-14:00, EA553
všechny novinky ...
Studuj v OSTRAVĚ!!!

Uplatníš se na trhu práce, získáš zkušenosti z praxe už při studiu, můžeš spolupracovat na zajímavých projektech, nemusíš jen studovat, ale taky zkoumat a bádat. Více na www.studujvostrave.cz

Uchazeči

Přijímací řízení, přihláška, nabídka studia, den otevřených dveří...

Přihláška na univerzitu

Nové znalosti, zkušenosti, zážitky, kamarády… to vše a ještě více vám nabízí studium na naší univerzitě. Podejte si k nám přihlášku!


© 2018 VŠB-TU Ostrava