Doktorské studium

Garantem pro doktorské studium na FEI je proděkan pro vědu a výzkum doc. Ing. Michal Krátký, Ph.D. Veškeré dotazy, připomínky a problémy týkající se doktorského studia se pokusí vyřešit na studijním oddělení Mgr. Ing. Hana Dluhošová.

Studijní programy a obory:

 

 • Elektrotechnika
  • Elektronika
  • Technická kybernetika
  • Elektrické stroje, přístroje a pohony
  • Elektroenergetika

 

 • Informatika, komunikační technologie a aplikovaná matematika
  • Výpočetní a aplikovaná matematika
  • Informatika
  • Komunikační  technologie

Směrnice týkající se doktorského studia:

Další informace:

 

 


© 2018 VŠB-TU Ostrava